szkolenia

Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)

Praktyczne warsztaty PRiSM™ Practitioner łączą teorię ze studium przypadków, umożliwiając uczestnikom nowe spojrzenie na projekty oraz zarządzanie nimi. Program warsztatów został opracowany w celu głębszego zrozumienia oraz poprawy kompetencji w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem potrzeb społecznych i środowiskowych.

Cena zawiera opłatę za egzamin certyfikacyjny GPM™ na poziomie GPM-b™. Ten poziom certyfikacji polecany jest przede wszystkim osobom, które zajmują stanowiska dyrektorów strategicznych, kierowników projektów, specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju oraz specjalistów ds. CSR. Certyfikat GPM-b™ jest pierwszym tego typu zaświadczeniem dla osób posiadających wiedzę w obszarze zarządzania projektami z wykorzystaniem zrównoważonych metod.

Wybierając warsztaty online można brać w nich udział wygodnie z miejsca, w którym aktualnie się przebywa. Przed szkoleniem przesyłamy do uczestnika drukowane materiały, dodatkowe i poszkoleniowe materiały udostępniamy na dysku wirtualnym. Pierwsze szkolenie rozpoczyna 15 minutowe wprowadzenie do obsługi narzędzia wykorzystywanego do zdalnej współpracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

3 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

24 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie

do koncepcji Green Project Management oraz metodyki PRiSM™
Pogłębienie

Pogłębienie

znajomości technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju
Przygotowanie

Przygotowanie

do zdania egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu GPM-b™

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Zyskujesz

Zyskujesz

świadomość korzyści płynących ze stosowania metodyki projektów PRiSM™
Postrzegasz

Postrzegasz

projekt, swoją organizację i sposoby zarządzania nimi z zupełnie nowej perspektywy
Jesteś

Jesteś

dobrze przygotowany do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikatu GPM-b™

Punkty PDU: 24 | Punkty JAP: 24

Grupa docelowa

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój bądź działania CSR w organizacji
 • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru lub zarządzania organizacją

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju, czynniki zrównoważonego rozwoju, myślenie systemowe, etyka, wartości i zasady, nadzór, portfel projektów i program projektów, zdolność organizacji do zmian, korzyści uzasadnienia biznesowego i zarządzanie wartością, EnVex w praktyce

Moduł 2

Zarządzanie wymaganiami, zarządzanie projektem, cykl życia a PRiSM™, Standardy GPM® P5™ w zakresie zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu projektami, kontrola projektu, zarządzanie zagadnieniami i zarządzanie ryzykiem, EnVex w praktyce

Moduł 3

Struktury i role organizacyjne, sponsoring projektów, zaangażowanie interesariuszy, realizacja i jakość, zarządzani informacja i raportowanie, przywództwo sytuacyjne i komunikacyjne, konflikty i negocjacje, EnVex w praktyce, egzamin GPM-B™
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Pierwsze tego typu zaświadczenie dla Project Managerów posiadających wiedzę w obszarze zarządzania projektami z wykorzystaniem zrównoważonych metod
 • Potwierdzenie umiejętności profesjonalnego zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju
 • Wyróżnienie Project Managera jako promotora zmian, osoby posiadającej kompetencje w nowym, szybko rozwijającym się obszarze zarządzania

Terminy

2021-04-26 - 2021-04-28

Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)

 • Online
 • 24h
 • Tomasz Leśniowski, Ewa Bednarczyk
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 26.04.2021, 27.04.2021, 28.04.2021