Project management na start online


17/02/2021 - 19/02/2021

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2100 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 17.02.2021, 18.02.2021, 19.02.2021