Tworzenie efektywnego zespołu projektowego


04/03/2020 - 05/03/2020

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 1250 zł netto
  • Kraków
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji