szkolenia

Efektywna współpraca międzykulturowa

Efektywna współpraca międzynarodowa komunikacja z osobami z innych kultur, obsługa międzynarodowych klientów to zarówno wyzwania, jak i możliwości. Kompetencje międzykulturowe oraz inteligencja kulturowa stają się kluczowe dla efektywnej komunikacji i współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi. Im lepiej je poznasz, tym większe szanse na powodzenie we współpracy międzynarodowej i uniknięcie błędów, które mogą mieć negatywny wpływ na globalnym rynku. Nasze szkolenie pozwoli Ci lepiej poznać i zrozumieć swojego partnera biznesowego oraz zbudować długofalową relację.

Szkolenie ma charakter dwudniowego warsztatu interaktywnego opartego o najnowsze badania naukowe w dziedzinie komunikacji międzykulturowej. Podczas szkolenia skupiamy się na praktycznym wykorzystaniu teorii w biznesie, omawiane studia przypadków są dopasowane do specyfiki działalności firm i charakteru pracy uczestników szkolenia. Podczas szkolenia łączymy różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA.

Rozwiń z nami swoje umiejętności współpracy i komunikacji międzykulturowej. Dowiedz się jak budować długofalowe, efektywne z partnerami biznesowymi z różnych kultur, dzięki znajomości kluczowych aspektów komunikacji międzykulturowej oraz inteligencji kulturowej, które są niezbędne w dzisiejszym globalnym świecie biznesu.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Osadzenie

Osadzenie

międzynarodowej współpracy biznesowej w specyfice kulturowej krajów, z którymi na co dzień mają kontakt pracownicy.
Poznanie

Poznanie

wpływu mentalności i lokalnego sposobu myślenia na interpretację zasad, priorytetów i codzienną komunikację.
Zrozumienie

Zrozumienie

różnic i podobieństw w sferze potrzeb i stylu pracy, umożliwiające lepsze zrozumienie się i w efekcie skuteczniejszą współpracę międzykulturową.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

praktyczne wskazówki ułatwiające komunikację międzykulturową ze współpracownikami biznesowymi.
Rozumiesz

Rozumiesz

z czego wynikają różnice między kulturą polską a kulturami innych krajów.
Potrafisz

Potrafisz

efektywniej współpracować w środowisku międzynarodowym i odpowiednio interpretować przekazy bezpośrednie i pośrednie.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób, które na co dzień pracują w środowisku międzynarodowym – kadra zarządzająca, kierownicy projektów, kierownicy zespołów, menedżerowie, leaderzy.

Program szkolenia

Moduł 1

Jak kultura warunkuje osiąganie wyników biznesowych – filary kultur europejskich, azjatyckich i innych.

Moduł 2

Podstawy kompetencji międzykulturowej - co wpływa na nasz sposób myślenia i interpretowania zachowań?

Moduł 3

Zaufanie i budowanie relacji z klientem przez pryzmat różnic kulturowych.

Moduł 4

Podejście do czasu - planowanie, dotrzymywanie terminów, zarządzanie oczekiwaniami.

Moduł 5

Decyzyjność i style zarządzania – kto i w jaki sposób jest zaangażowany w procesy zarządcze.

Moduł 6

Efektywna komunikacja w pracy zdalnej (maile, spotkania online, chat) i bezpośredniej.

Moduł 7

Udzielanie informacji zwrotnej i konstruktywna krytyka.

Moduł 8

Co jeszcze może pomóc we współpracy z krajami europejskimi czy azjatyckimi? –praktyczne wskazówki sprawdzone w terenie.
Otrzymaj program

Terminy

Efektywna współpraca międzykulturowa

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte