szkolenia

Lean Management Six Sigma

Warsztaty Lean Management Six Sigma mają na celu zapoznanie uczestników z celami Lean Six Sigma oraz ich rolą w projekcie. Podczas tego kursu dokładnie wyjaśniamy metodologię Lean Six Sigma, jej pochodzenie, obszary zastosowania oraz ograniczenia. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu, każdy zrozumie, jak kluczowa jest Lean Six Sigma dla organizacji i jak może przyczynić się do usprawnienia procesów w firmach.

To interaktywne szkolenie opiera się na symulacji procesu i skupia się na praktycznym podejściu. Minimalizujemy ilość teorii, skupiając się na ćwiczeniach. Jest to doskonała oferta dla wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę o metodologii Lean Six Sigma, aby zrozumieć, jakie narzędzia są dostępne, jak działają i jakie korzyści można osiągnąć.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

wiedzy na temat podstaw i filozofii Lean Six Sigma
Poznanie

Poznanie

zależności między Lean Six Sigma a usprawnieniem procesów w organizacji
Zdobycie

Zdobycie

umiejętności wykorzystania Lean Six Sigma do przeprowadzenia zmian i ulepszeń w organizacji

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

kiedy i gdzie sprawdzi się metodologia Lean Six Sigma, a także na czym polega Lean i na czym polega Six Sigma
Znasz

Znasz

podstawy doskonalenia procesów i produktów, w celu dostarczenia produktów szybciej i z mniejszą ilością wad/ błędów
Potrafisz

Potrafisz

wybrać metodę doskonalenia potrzebną w Twojej organizacji

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
  • Kierownicy i koordynatorzy projektów
  • Osoby, które chcą zdobyć podstawową wiedzę o Lean Six Sigma

Program szkolenia

Moduł 1

Dlaczego używamy Lean Six Sigma

Moduł 2

Historia, filozofia i informacje ogólne

Moduł 3

Lean Six Sigma – koncentracja na procesie i kliencie

Moduł 4

Organizacja i role Lean Six Sigma

Moduł 5

Ciągłe doskonalenie

Moduł 6

Bieżące inicjatywy

Moduł 7

Inicjatywy oparte na projekcie

Moduł 8

Wartość klienta ws. marnotrawstwo

Moduł 9

Przepływy w procesie

Moduł 10

Trwały proces Six Sigma
Otrzymaj program

Terminy

Lean Management Six Sigma

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Tomasz Matusiński
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalan indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte