szkolenia

MS Excel w praktyce – poziom zaawansowany

Szkolenie na poziomie zaawansowanym jest skierowane do osób, które posiadają już usystematyzowaną wiedzę z zakresu obsługi MS Excel – formatowania zakresów, stosowania funkcji, przygotowywania wykresów i kontroli poprawności danych. Jego celem jest doskonalenie i utrwalanie dotychczas zdobytego doświadczenia oraz nauka zaawansowanej konfiguracji programu w celu wykorzystania funkcji i możliwości arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy operacyjnej.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Doskonalenie

Doskonalenie

wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi programu Ms Excel
Poznanie

Poznanie

praktycznego wymiaru zastosowania funkcji programu Ms Excel
Wykorzystanie

Wykorzystanie

zaawansowanych funkcji i możliwości arkusza kalkulacyjnego w codziennej pracy operacyjnej

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak zoptymalizować i przyśpieszyć pracę z arkuszem kalkulacyjnym Excel
Potrafisz

Potrafisz

tworzyć skomplikowane formularze i makra
 Umiesz

Umiesz

wykorzystywać zaawansowane funkcje programu Ms Excel

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Osoby, które wykorzystują program Ms Excel w codziennej pracy operacyjnej
  • Osoby, które chcą pogłębić znajomość programu Ms Excel
  • Członkowie zespołów projektowych i Project Managerowie, którym zależy na efektywniejszym wykorzystaniu MS Excel w pracy projektowej

Program szkolenia

Moduł 1

Przypomnienie poznanych już funkcji zaawansowanych dotyczących formatowania, adresowania, formuł i funkcji (logicznych, statystycznych, matematycznych)

Moduł 2

Zaawansowana konfiguracja interfejsu programu dla potrzeb użytkownika

Moduł 3

Zaawansowane wykorzystanie funkcji tekstowych oraz daty i czasu

Moduł 4

Zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu

Moduł 5

Kontrola poprawności danych

Moduł 6

Praca z dużą ilością danych oraz danymi zewnętrznymi

Moduł 7

Funkcje baz danych

Moduł 8

Zaawansowane wykorzystanie danych – konsolidacja i grupowanie

Moduł 9

Zastosowanie sum częściowych

Moduł 10

Zaawansowane opcje tworzenia oraz edycji tabel i wykresów przestawnych

Moduł 11

Tworzenie formularza, tworzenie i wstawianie formantów

Moduł 12

Ochrona skoroszytów i arkuszy, poziomy dostępu, śledzenie zmian

Moduł 13

Wykorzystanie Solver’a jako narzędzia do optymalizacji danych

Moduł 14

Makra – zarządzanie oraz zastosowanie w celu przyśpieszenia i zautomatyzowania pracy

Moduł 15

Zaawansowane funkcje wydruku
Otrzymaj program

Terminy

MS Excel w praktyce – poziom zaawansowany

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Wojciech Homa
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte