szkolenia

Negocjacje biznesowe

Negocjacje biznesowe – skuteczne techniki negocjacyjne

Negocjacje prowadzimy w życiu prywatnym i zawodowym. W przestrzeni biznesowej negocjujemy przede wszystkim z podmiotami zewnętrznymi – partnerami biznesowymi, podwykonawcami, dostawcami itp., ale także prowadzimy  negocjacje biznesowe wewnątrz organizacji – m.in. pomiędzy współpracownikami, między przełożonym a podwładnym. Umiejętności negocjacyjne są zatem niezwykle ważną i przydatną kompetencją, niezależne od stanowiska jakie zajmujemy oraz w jakiej branży działamy.

Techniki negocjacyjne – zasady i style – kurs pm2pm 

Znajomość stylów i zasad technik negocjacyjnych pozwala prowadzić efektywniejsze negocjacje biznesowe, a także budować lepsze relacje ze stronami w nich uczestniczącymi. Podczas szkolenianegocjacji biznesowych nie tylko poznasz najważniejsze techniki negocjacyjne, ale także zidentyfikujesz swój własny styl i nauczysz się jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia negocjacji biznesowych
Poznanie

Poznanie

stylów, zasad i technik negocjowania
Zidentyfikowanie

Zidentyfikowanie

własnego, indywidualnego stylu oraz zweryfikowanie umiejętności negocjacyjnych

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak dobrać odpowiednią strategię negocjacyjną i prowadzić negocjacje
Znasz

Znasz

różne techniki negocjacyjne i potrafisz je zastosować
Umiesz

Umiesz

skutecznie zarządzać konfliktem w negocjacjach i budować rozwiązania kooperacyjne

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
  • Kierownicy projektów i członkowie zespołów
  • Przedstawiciele handlowi, doradcy klienta oraz specjaliści ds. sprzedaży
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie skutecznego prowadzenia negocjacji biznesowych

Program szkolenia

Moduł 1

Podstawy negocjacji: schemat procesu prowadzenia negocjacji, „miękkie” i „twarde” czynniki w negocjacjach, rodzaje negocjacji, podstawowe prawa i zasady negocjacji, kluczowe pojęcia: BATNA, WAP, ZOPA

Moduł 2

Autodiagnoza własnych kompetencji negocjacyjnych: podstawowe typy osobowości negocjacyjnych, autodiagnoza własnego preferowanego stylu negocjacyjnego, osobowość a styl negocjacji, osobiste predyspozycje negocjacyjne vs pożądane cechy negocjatora, kierunki rozwoju własnych kompetencji negocjacyjnych

Moduł 3

Inteligencja emocjonalna w negocjacjach: wrodzone umiejętności, a rozwijanie umiejętności i wiedzy związanej z emocjami, samoświadomość emocji – studiowanie własnych zachować, adekwatność reakcji, spostrzeganie, rozpoznawanie i rozumienie emocji, sposoby zarządzania emocjami podczas negocjacji

Moduł 4

Budowanie przewagi w negocjacjach biznesowych poprzez rozszyfrowanie partnera rozmów: schematy postępowania i profile negocjacyjne, profilowanie partnera negocjacji, analiza komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Moduł 5

Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi perswazyjno-negocjacyjnych: różne rodzaje sytuacji negocjacyjnych, analiza sytuacji negocjacyjnych i możliwości wykorzystania poszczególnych technik, reguły wpływu społecznego w procesie negocjacji, prowadzenie rozmów perswazyjnych, metody obrony przed chwytami negocjacyjnymi

Moduł 6

Retoryka w negocjacjach - jak mówić, aby przekonać: dopasowanie komunikacji do partnera negocjacyjnego, techniki aktywnego słuchania i pozyskiwania niezbędnych informacji, odczytywanie sygnałów drugiej strony, negatywny język w negocjacjach, sposoby wymiany propozycji, uzyskiwanie rozsądnej propozycji od partnera negocjacji

Moduł 7

Sposoby wychodzenia z konfliktu w negocjacjach: sytuacja win-win – czy zawsze jest konieczna, kiedy i jak dążyć do win-win, jak łagodzić napięcia, zmniejszać impas i budować rozwiązania kooperacyjne, kiedy odejść od win-win, osiąganie satysfakcjonujących wyników bez burzenia dobrych relacji, negocjowanie w sytuacji przewagi drugiej strony, sposoby radzenia sobie z agresją drugiej strony, źródła konfliktu i metody radzenia sobie z konfliktem w negocjacjach

Moduł 8

Negocjacje zespołowe – budowanie odpowiedniego zespołu negocjacyjnego: skład osobowy i osobowościowy skutecznego zespołu negocjacyjnego, wyznaczanie ról i planowanie rozgrywki negocjacyjnej, indywidualne role członków zespołu negocjacyjnego, analiza wielowariantowa – przygotowanie na różne scenariusze negocjacyjne
Otrzymaj program

Terminy

Negocjacje biznesowe

  • Ustalane indywidualnie
  • 16 h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte