szkolenia

Otwarte przywództwo

W trakcie szkolenia uczestnicy zidentyfikują swój indywidualny styl przywództwa poprzez przyjrzenie się sobie w roli przywódcy oraz zidentyfikowanie własnych postaw i działań, które podnoszą lub obniżają ich skuteczność. Poznają i przećwiczą trzy podstawowe kompetencje związane z Przywództwem Blancharda: wyznaczanie motywujących celów, diagnozę umiejętności zdefiniowania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika, a także elastyczność, czyli umiejętność dopasowania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb pracownika.

Znajomość i zrozumienie zagadnienia przywództwa pozwoli uczestnikom szkolenia skuteczniej stymulować rozwoju organizacji. Po ukończeniu szkolenia będą potrafili efektywniej zarządzać zespołem, motywować jego członków i rozwiązywać problemów. Umożliwi to wzrost efektywności ich zespołu, stworzenie kultury wzajemnego inspirowania się oraz silniejszą identyfikację z celami i misją firmy.

Udział w zajęciach to również możliwość wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w gronie menedżerów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

nowoczesnych modeli przywództwa
Zidentyfikowanie

Zidentyfikowanie

Twojego indywidualnego stylu przywództwa oraz otoczenia, w jakim działasz
Przygotowanie

Przygotowanie

do stosowaniu zasad przywództwa w praktyce dnia codziennego

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

zagadnienia przywództwa konieczne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji
Umiesz

Umiesz

zarządzać efektywnością zespołu i rozumiesz wpływ nowych metod na jego pracę
Potrafisz

Potrafisz

skutecznie rozwiązywać problemy emocjonalne i merytoryczne

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
  • Kierownicy i koordynatorzy projektów
  • Team leaderzy
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie skutecznego kierowania zespołem

Program szkolenia

Moduł 1

Filary otwartego przywództwa: wierzy, pragnie, oczekuje tego, co najlepsze

Moduł 2

Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)

Moduł 3

Wartości i postawy – budowanie osobistej wiarygodności

Moduł 4

Preferencje osobiste – jakie zachowania wzmacniam, pielęgnuję i nagradzam w sposób naturalny?

Moduł 5

Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa

Moduł 6

Persona – schemat Modelu Biznesowego Otwartego Przywódcy, rola i zadania Persony (Przywódcy)

Moduł 7

Od teorii do praktyki – jak wdrożyć poszczególne cechy, zachowania do codziennych aktywności zawodowych

Moduł 8

Praca z wartościami: zarządzanie przez wartości, kluczowe modele filozofii wartości: Spiral Dymanics, piramida potrzeb w kontekście zarządzania

Moduł 9

Wpływ wartości na zarządzanie, podejmowanie decyzji, kreowanie celów

Moduł 10

Psychologia pozytywna w zarządzaniu: główne założenia psychologii pozytywnej – Martin Seligman

Moduł 11

Dobrostan w kontekście zarządzania – fundament przy okazywaniu szacunku pracownikom

Moduł 12

Interwencje pozytywne w kontekście otwartego przywództwa

Moduł 13

Znaczenie „flow” (M. Csíkszentmihályi) w procesie budowania zaangażowania

Moduł 14

Koncepcja przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda – narzędzie doskonalenia i skuteczności oraz rozwoju i motywowania pracowników

Moduł 15

Diagnozowanie pracowników ze względu na reprezentowane umiejętności profesjonalne i motywację własną – jakiej samodzielności, motywacji i kompetencji można spodziewać się u pracowników na 4 poziomach rozwoju (u entuzjastycznego debiutanta, rozczarowanego adepta, ostrożnego praktyka i samodzielnego eksperta)

Moduł 16

Adekwatne działania menedżera: sztuka dopasowywania stylu zarządzania do poziomu rozwoju pracownika i zadania (instruktaż, informacja zwrotna, coachingowa rozmowa rozwojowa)

Moduł 17

Rozróżnienie najbardziej motywujących praktyk szefa wobec pracowników na różnych poziomach rozwoju

Moduł 18

Jak „przesunąć” pracownika na wyższy poziom rozwoju? – wzmacnianie odpowiedzialności szefa i pracownika za rozwój
Otrzymaj program

Terminy

Otwarte Przywództwo

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Sylwia Dąbrowska
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte