szkolenia

PMP® Certification Preparation Training

Zarządzanie projektami w organizacjach coraz lepiej uświadamia i potwierdza fakt, że ludzie odgrywają kluczową rolę w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Skuteczne zarządzanie projektami wymaga doświadczonej i wykwalifikowanej kadry, niezależnie od rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Ludzie są najważniejszym zasobem, a efektywne zarządzanie nimi jest kluczem do osiągnięcia sukcesu każdego projektu. Chcąc osiągać zamierzone cele, firmy muszą dysponować kompetentnym zespołem. Potwierdzeniem tego na obecnym rynku, staje się certyfikat Project Managera.

„PMI” oraz „PMBOK” są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

5 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

40 godzin

Język:

polski

Materiały:

książka PMBOK Guide 6th Edition oraz testy PMP Exam Prep

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie

Przygotowanie

do przystąpienia do egzaminu certyfikującego PMP® w systemie certyfikacji PMI®
Poznanie

Poznanie

technik i metod zarządzania projektami objętych według standardu PMBOK ® Guide, 6th edition
Zapoznanie

Zapoznanie

ze strukturą egzaminu certyfikującego i usystematyzowanie wiedzy przed podejściem do egzaminu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak zastosować poznane narzędzia i techniki w praktyce by skutecznie zarządzać projektami
Umiesz

Umiesz

reagować na zmieniające się warunki otoczenia projektu i efektywnie zarządzać interesariuszami
Jesteś

Jesteś

bardzo dobrze przygotowany do przystąpienia i zdania egzaminu certyfikującego PMP®

Punkty PDU: 40 | Punkty JAP: 40

Grupa docelowa

 • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
 • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
 • Osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami i przygotować się do certyfikacji PMP®

Program szkolenia

Moduł 1

Certyfikacja PMP oraz PMBOK® Guide - Egzamin PMP® część 1: zakres, przebieg, wymagania do przystąpienia, PMBOK Guide: struktura i najważniejsze koncepcje, grupy procesów i obszary wiedzy PMBOK® Guide, cykle życie projektu, projekt – program – portfel projektów oraz powiązania między nimi, środowisko projektu, jego znaczenie oraz praktyczne zastosowanie, struktura organizacyjna firmy i jej wpływ na zarządzanie projektem, interesariusze projektu, systematyka zarządzania projektem wg PMBOK® Guide

Moduł 2

Zarządzanie integracją - Idea oraz procesy zarządzania integracją, najważniejsze pojęcia zarządzania integracją, inicjowanie projektu (uzasadnienie biznesowe, karta projektu, rola karty projektu), planowanie projektu (plan zarządzania projektem, pomocnicze plany zarządzania, dokumenty projektowe), pozostałe procesy zarządzania integracją, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania integracją, zarządzanie integracją - podsumowanie

Moduł 3

Zarządzanie zakresem - Idea oraz procesy zarządzania zakresem, zakres projektu i zakres produktu, podejścia do planowania zakresu, terminologia zarządzania wymaganiami, struktura Podziału Pracy (SPP) i jej zastosowania, kontrola zakresu oraz zintegrowana kontrola zmian, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania zakresem, zarządzanie zakresem - podsumowanie

Moduł 4

Zarządzanie harmonogramem - Idea oraz procesy zarządzania harmonogramem, terminologia zarządzania harmonogramem, metody harmonogramowania (metoda ścieżki krytycznej, wprowadzenie do metody łańcucha krytycznego, harmonogramowanie w metodach zwinnych), metody kontroli harmonogramu, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania harmonogramem, zarządzanie harmonogramem - podsumowanie

Moduł 5

Zarządzanie kosztami - Idea oraz procesy zarządzania kosztami, terminologia zarządzania kosztami, metody szacowania kosztów, kontrola kosztów i stanu prac metodą wartości wypracowanej, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania kosztami, zarządzanie kosztami - podsumowanie

Moduł 6

Zarządzanie jakością - Idea oraz procesy zarządzania jakością, terminologia zarządzania jakością, techniki zarządzania jakością, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania jakością, zarządzanie jakością - podsumowanie

Moduł 7

Zarządzanie zasobami - Idea oraz procesy zarządzania zasobami, terminologia zarządzania zasobami, metody i podejścia oraz teorie stosowane w pracy z ludźmi, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania zasobami, zarządzanie zasobami - podsumowanie

Moduł 8

Zarządzanie komunikacją - Idea oraz procesy zarządzania komunikacją, terminologia zarządzania komunikacją, model komunikacji, metody i wymiary komunikacji, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania komunikacją, zarządzanie komunikacją - podsumowanie

Moduł 9

Zamówienia w projekcie - procesy i kluczowe dokumenty, rodzaje kontraktów i związane z nimi ryzyka

Moduł 10

Zarządzanie ryzykiem - Idea oraz procesy zarządzania ryzykiem, terminologia zarządzania ryzykiem, techniki identyfikacji ryzyk, technik jakościowej i ilościowej analizy ryzyk, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania ryzykiem, zarządzanie ryzykiem - podsumowanie

Moduł 11

Zarządzanie zamówieniami - Idea oraz procesy zarządzania zamówieniami, terminologia zarządzania zamówieniami, dokumenty zarządzania zamówieniami, typy kontraktów i praktyka ich stosowania, pytania w stylu pytań egzaminacyjnych z obszaru zarządzania zamówieniami, zarządzanie zamówieniami - podsumowanie

Moduł 12

Podsumowanie - kluczowe zagadnienia PMBOK® Guide, egzamin PMP® część 2: wskazówki (jak przygotowywać się do egzaminu, jak zdać egzamin), zmiany w egzaminie PMP® po 30 czerwca 2020, sesja Q&A
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które zajmują się realizacją szeroko rozumianych projektów na całym świecie
 • Wiarygodne potwierdzenie kompetencji projektowych na profesjonalnym poziomie
 • Jeden z najbardziej cenionych certyfikatów na rynku pracy, rozpoznawany na całym świecie (PMP®)

Terminy

PMP® Certification Preparation Training

 • Ustalane indywidualnie
 • 40h
 • Jerzy Stawicki
 • PDU: 40 | JAP: 40
 • Szkolenie certyfikowane
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte