szkolenia

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

Warsztaty dostarczają praktycznej wiedzy dotyczącej rozpoznawania potencjału drzemiącego w każdym z nas oraz umożliwiają wykorzystanie go do zbudowania efektywnego zespołu.

Dzięki poznaniu i zrozumieniu zachowań uczestników, łatwiej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych oraz nauczysz się skutecznej komunikacji. Poznasz swój styl komunikacji, reakcji w normalnych i stresujących momentach, dzięki czemu nauczysz się efektywniej zarządzać sobą. Poprzez pracę nad wzajemnymi, opartymi na zaufaniu relacjami, będziesz w stanie maksymalizować korzyści płynące ze współpracy.

Ponadto, podczas szkolenia zdobędziesz umiejętności w zakresie wyznaczania potencjalnych kierunków rozwoju nie tylko dla całego zespołu, ale również dla pojedynczej osoby. Dowiesz się, dlaczego i jak duży wpływ na funkcjonowanie zespołu mają indywidualne cechy osobowościowe każdego pracownika. W efekcie zbudujesz silny, zgrany i zaangażowany zespół, posiadający pełny zestaw kompetencji wymaganych do realizacji nawet tych najbardziej złożonych projektów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

praktycznej wiedzy z zakresu budowania relacji i komunikacji
Poznanie

Poznanie

potencjału swojego oraz osób tworzących zespół projektowy
Podniesienie

Podniesienie

efektywności swojej i całego zespołu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

stworzyć optymalny zespół i efektywnie nim zarządzać
Wiesz

Wiesz

jak wykorzystać mocne strony członków zespołu
Umiesz

Umiesz

skutecznie komunikować się z każdym typem osobowościowym

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem, chcą lepiej zrozumieć siebie i swój zespół

Program szkolenia

Moduł 1

Efektywność indywidualna, komunikacja i budowanie relacji, mocne i słabe strony w komunikacji, style komunikacji

Moduł 2

Komunikacja w zespole, mocne strony zespołu, motywowanie w pracy projektowej, zastosowanie typów osobowości w pracy projektowej

Moduł 3

Gra zespołowa "Pali się" - wzmacniająca kompetencje współpracy, szybkiego reagowania i wspólnego dążenia do celu
Otrzymaj program

Terminy

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Michał Karlikowski
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte