Ostatnio przeglądany termin:

szkolenia

Praktyczne wprowadzenie do zarządzania projektami

Szkolenie jest skierowane do osób, które interesuje zarządzanie projektami dla początkujących, w środowisku zawodowym. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy project managementu, takie jak umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania działań, aby osiągnąć wyznaczone cele projektowe.

Wprowadzenie do zarządzania projektami – kurs pm2pm.pl

Głównym celem wprowadzenia do zarządzania projektami , jest przygotowanie uczestników do skutecznego działania w grupach projektowych, podnoszenia kompetencji kadry z obszaru zarządzania, a także efektywne prowadzenie prac w projekcie. Szkolenie jest realizowane w formie interaktywnej, oparte o przykłady i ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności, co sprawia, że nauka zarządzania projektami jest efektywniejsza. Trenerzy posiadający wieloletnie doświadczenie, przekażą praktyczną wiedzę uczestnikom, a następnie poprowadzą krok po kroku przez proces zarządzania projektami. Dodatkowo przedstawią skuteczne metody i techniki, które znacząco ułatwią planowanie i optymalizowanie działań.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

umiejętności z zakresu planowania, organizowania i inicjowania projektów
Poznanie

Poznanie

międzynarodowych standardów i metod zarządzania projektami
Podniesienie

Podniesienie

efektywności w zespołach

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

sposoby i techniki usprawniające prace projektowe
Wiesz

Wiesz

jak stworzyć wydajny plan pracy
Umiesz

Umiesz

wyznaczyć cele projektowe i dążyć do ich realizacji

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Osoby rozpoczynające karierę w obszarze zarządzania projektami
  • Przedsiębiorcy i właściciele firm, niezależnie od specyfiki działalności i branży
  • Specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie, organizacji i urzędzie
  • Członkowie zespołów projektowych
  • Team leaderzy

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Moduł 2

Definicja projektu i zarządzania projektowego

Moduł 3

Formułowanie wymagań i potrzeb projektu

Moduł 4

Cele projektu

Moduł 5

Analiza interesariuszy

Moduł 6

Zespół projektowy, Komitet Sterujący

Moduł 7

Etapy realizacji projektu (cykl życia projektu)

Moduł 8

Planowanie projektu

Moduł 9

Struktura Podziału Prac (SPP)/ Work Breakdown Structure

Moduł 10

Macierz RAM (macierz odpowiedzialności)

Moduł 11

Tworzenie harmonogramu realizacji projektu przy wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej (Critical Path Method)

Moduł 12

Planowanie zasobów i kosztów w projekcie

Moduł 13

Ryzyko w projektach – identyfikacja i ocena

Moduł 14

Planowanie reakcji na ryzyko w projektach (strategie zarządzania ryzykiem)
Otrzymaj program

Terminy

Praktyczne wprowadzenie do zarządzania projektami

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte