szkolenia

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

Na rynku istnieje wiele programów i aplikacji pomagających Project Managerom w codziennej pracy. Jednym z najbardziej popularnych narzędzi pomagających zarządzać projektami jest Microsoft Project. Aplikacja ta posiada funkcjonalności służące m.in. do budowy harmonogramów, monitorowania postępu prac, tworzenia i zarządzania budżetem projektu, gospodarowania zasobami, a także raportowania.

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu obsługi i wykorzystania funkcji oprogramowania MS Project, niezbędnych do działań operacyjnych przy realizacji projektów w firmie. Szkolenie podnosi kompetencje w zakresie tworzenia i zarządzania projektami.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt lub prezentacja PP oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i funkcji programu MS Project
Nauka

Nauka

praktycznego wykorzystania MS Project do działań operacyjnych przy realizacji projektów
Podniesienie

Podniesienie

kompetencji w zakresie tworzenia i zarządzania projektami

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

samodzielnie obsługiwać program MS Project
Wykorzystujesz

Wykorzystujesz

poznane na szkoleniu funkcjonalności w codziennej pracy przy planowaniu projektów
Posiadasz

Posiadasz

wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania harmonogramem, zasobami, finansami i monitorowania prac w projekcie

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Project Managerowie poszukujący narzędzia, które usprawni im codzienną pracę związaną z zarządzaniem projektami

Program szkolenia

Moduł 1

Podstawowe pojęcia, zastosowanie programu MS Project

Moduł 2

Interfejs użytkownika, menu, paski widoku

Moduł 3

Definiowanie projektu, zapisywanie projektu, kalendarz

Moduł 4

Zarządzanie zadaniami, hierarchia zadań, nadawanie ograniczeń, ustawienie kamieni milowych

Moduł 5

Zarządzanie zasobami, przydział zasobów, dostępność zasobów w czasie, pula zasobów

Moduł 6

Przeciążenia zasobów, nadmierna alokacja zasobów, usuwanie przeciążenia

Moduł 7

Zarządzanie kosztami, typy kosztów, statystyki projektu

Moduł 8

Kontrola realizacji projektu, plan bazowy, plan pośredni, śledzenie postępu prac

Moduł 9

Analiza odchyleń terminów, kosztów i pracy

Moduł 10

Raportowanie, raporty niestandardowe, wydruk raportów

Moduł 11

Zarządzanie danymi, sortowanie, filtrowanie, grupowanie

Moduł 12

Narzędzia importowania i eksportowania danych
Otrzymaj program

Terminy

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MS Project

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte