szkolenia

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

Szkolenie z profesjonalnej obsługi trudnego klienta jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności interpersonalnych, takich jak: rozpoznawanie potrzeb drugiej strony, budowanie pozytywnych relacji, przeciwdziałanie manipulacji, a także sztuka asertywności w przypadku konfliktu.

Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady profesjonalnej obsługi klienta, która skupia się na odkrywaniu i zaspokajaniu potrzeb obu stron, a także określa pozycję firmy na rynku i jakości obsługi. W dalszej części szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z zestawem umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca, które wpływają na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientem. Zdobędą również wiedzę ze stylów zachowań klientów oraz poznają adekwatne sposoby postępowania. Ponadto nauczą się języka korzyści w trakcie procesu sprzedażowego i poznają techniki zwalczające stres w sytuacjach konfliktowych.

Dzięki praktycznym wskazówkom trenera, uczestnicy zwiększą poziom asertywności, która wpływa na pewności siebie w kontakcie z klientem. Wybrane kompetencje są przydatne we wstępnych rozmowach intencjonalnych, procesie sprzedażowym, a także na etapie finalizacji oraz w okresie po zakupowym.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

praktycznej wiedzy na temat zasad profesjonalnej obsługi wymagającego klienta.
Poznanie

Poznanie

psychologicznych sylwetek i typów zachowań klientów, a także wdrożenie adekwatnych działań.
Zastosowanie

Zastosowanie

języka korzyści w procesie przed i posprzedażowym, z uwzględnieniem prawidłowych metod prezentacji produktu.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

doskonale rozpoznawać i identyfikować potrzeby drugiej strony.
Potrafisz

Potrafisz

wdrażać perswazję, a przy tym przeciwdziałać znamionom manipulacji u klientów.
Stosujesz

Stosujesz

narzędzia asertywności, a także techniki ułatwiające poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Doradcy klienta, przedstawiciele handlowi oraz specjaliści ds. sprzedaży.
  • Kierownicy i managerowie zespołów sprzedażowych.
  • Kadra kierownicza korporacji, przedsiębiorstw i organizacji.
  • Osoby, które chcą zdobyć kompetencje z zakresu analizy potrzeb oraz skutecznego wdrażania działań negocjacyjnych i asertywnych.

Program szkolenia

Moduł 1

Zasady profesjonalnej obsługi klienta – Znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów oraz analiza jakości obsługi w kontekście pozycji firmy na rynku.

Moduł 2

Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z trudnym klientem – Prezentacja zestawu umiejętności niezbędnych dla handlowców, a także wdrażanie elastyczności i pozytywnego nastawienia do procesu sprzedaży.

Moduł 3

Psychologia obsługi klienta – Identyfikacja psychologicznych sylwetek oraz rodzajów zachowań i uwzględnienie adekwatnych sposobów postępowania w kontakcie z klientem.

Moduł 4

Obsługa klienta trudnego a rozpoznawanie jego potrzeb – Odkrycie metod rozpoznawania potrzeb, zastosowanie języka Cech – Zalet – Korzyści w procesie sprzedażowym oraz wdrożenie technik profesjonalnej prezentacji produktu.

Moduł 5

Rozpoznawanie i przeciwdziałanie manipulacjom klienta – Zrozumienie istoty perswazji oraz modelu przetwarzania informacji z elementami metaprogramów, a także użycie technik dostrajania i prowadzenia w komunikacji z klientem.

Moduł 6

Trudne sytuacje w kontaktach z klientami – Diagnoza oraz rozróżnianie zarzutów klienta z podziałem na rzeczywiste i pozorne, rozwiązywanie zastrzeżeń i obiekcji, budowanie asertywnej postawy w sytuacjach stresogennych.

Moduł 7

Etapy rozwiązywania zastrzeżeń zgłaszanych przez klientów – Rozpoznanie problemu, ustalenie celu działania, dobór metod ułatwiających poszukiwanie korzystnych rozwiązań, a następnie wdrożenie planu.

Moduł 8

Trudny klient – Poznanie głównych czynników wywołujących konflikt, ustalenie i wdrożenie kroków postępowania, zastosowanie technik zmniejszających negatywne emocje, wdrożenie zasad reakcji w kryzysowych sytuacjach z uwzględnieniem asertywności.
Otrzymaj program

Terminy

Profesjonalna obsługa trudnego klienta

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte