szkolenia

Project management na start

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe metody zarządzania projektami oraz techniki ich praktycznego zastosowania w codziennej pracy w organizacji.

Każdy pracownik, zarówno mniejszej, jak i większej organizacji,  praktycznie codziennie ma styczność z realizacją projektów. Poprzez konsekwentne dążenie do osiągania wyznaczonych celów, często nawet nieświadomie bierzemy udział w procesie zarządzania projektami. Zadania, które wykonujemy zawsze mają określone ramy czasowe oraz zasoby – finansowe, osobowe, sprzętowe, itp. Dlatego coraz bardziej doceniana jest umiejętność efektywnego zarządzania przedsięwzięciami tak, aby możliwie najkorzystniej gospodarować czasem i pieniędzmi. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają sposoby oraz metody zwiększające skuteczność realizowanych projektów. Nauczą się, jak sprawić, by postawione cele stały się łatwiejsze do osiągnięcia.

Zajęcia będą prowadzone w formie interaktywnych warsztatów łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

3 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

24 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

podstawowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami
Prezentacja

Prezentacja

metod i technik zwiększających skuteczność realizowanych projektów
Zrozumienie

Zrozumienie

mechanizmów i zasad realizacji przedsięwzięć

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

czym jest projekt i jak nim zarządzać
Umiesz

Umiesz

nazwać i zaplanować każdy z etapów realizacji projektu
Znasz

Znasz

metody i techniki zwiększające skuteczność przedsięwzięć

Punkty PDU: 24 | Punkty JAP: 24

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje zdobywając wiedzę z zakresu podstaw zarządzania projektami

Program szkolenia

Moduł 1

Pojęcie projektu, analiza otoczenia, cykl życia projektu, określanie oraz hierarchizacja celów

Moduł 2

Struktura podziału prac, diagram sieciowy, harmonogram projektu, zarządzanie zasobami, budżetowanie

Moduł 3

Zespół projektowy, kontrola, ryzyko, systemy certyfikacji PM
Otrzymaj program

Terminy

Project management na start

  • Ustalane indywidualnie
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte