szkolenia

Project Portfolio Management – doing the right projects right

Zwłaszcza w niepewnych czasach ważne jest by realizować właściwe projekty w odpowiedni i skuteczny sposób. Zarządzanie portfolio projektów jest bardzo ważnym instrumentem kontrolnym z perspektywy menadżerów wyższego stopnia. Pomaga ono selekcjonować i priorytetyzować właściwe projekty w zależności od strategii firmy i dostępności ograniczonych zasobów. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu portfolio projektów, zarząd firmy ma możliwość, w dowolnym czasie, skutecznego monitorowania trwających inicjatyw, efektywnego wykorzystania doświadczeń z przeszłości oraz szybkiej reakcji na odchylenia od planów w poszczególnych projektach.

Program szkolenia został oparty na „Podręczniku zarządzania portfelem projektów” autorstwa Dennisa Locka i Reinharda Wagnera, opublikowanym przez Routledge. Przedstawia aktualne podejścia, metody i narzędzia.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

angielski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

zasad skutecznego zarządzania portfelem projektów
Zrozumienie

Zrozumienie

zależności pomiędzy portfelem projektów a celami strategicznymi organizacji
Rozwinięcie

Rozwinięcie

i zastosowanie technik ustalania priorytetów w portfelu projektów

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak odnosić założenia projektów do strategicznych celów organizacji
Umiesz

Umiesz

podjąć decyzję w oparciu o strategiczne priorytety i dostępność zasobów
Potrafisz

Potrafisz

szybko reagować na odchylenia w portfolio projektów

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza wyższego szczebla przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami, programami i portfelami projektów
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania portfelem projektów

Program szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie projektami w organizacji, zarządzanie portfolio i strategia organizacji, rola i obowiązki portfolia menadżera, rola portfolio menadżera w osiąganiu sukcesu przez projekty

Moduł 2

Efektywne zarządzania portfolio, zaangażowanie menadżerów wysokiego szczebla w zarządzanie portfolio, zarządzanie dostępnością zasobów, ocena wartości projektów, priorytetyzacja projektów
Otrzymaj program