szkolenia

Psychologia zarządzania

Warsztaty z psychologii zarządzania dla kierowników, liderów, menedżerów zespołów są skoncentrowane na rozwoju umiejętności zarządczych. Uczestnicy mają okazję do głębokiego zrozumienia własnego stylu kierowania, co umożliwi im efektywne tworzenie kultury pracy opartej na zaangażowaniu i satysfakcji.

Poznanie psychologicznych aspektów zarządzania umożliwia kadrze kierowniczej budowanie zespołów, które są zmotywowane, zintegrowane i skoncentrowane na wspólnych wartościach. Dodatkowo, warsztat z psychologii zarządzania przybliża znaczenie kreatywności i innowacji w rozwiązywaniu problemów, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy zespołowej.

Każdy moduł szkolenia skupia się na osobistym rozwoju uczestników, zachęcając do ciągłej edukacji i wykorzystywania doświadczeń jako narzędzia do wzrostu i implementacji zmian. Szkolenie to stanowi wartościową inwestycję w rozwój liderów, przyczyniając się do długoterminowego sukcesu ich zespołów oraz całych organizacji.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

psychologicznych aspektów zarządzania sobą i innymi.
Zrozumienie

Zrozumienie

wpływu swoich mocnych stron i blokad na własny styl zarządzania.
Przygotowanie

Przygotowanie

do budowania efektywnego i zaangażowanego zespołu.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

efektywnie zarządzać sobą i innymi.
Wiesz

Wiesz

jak tworzyć przyjazne miejsce pracy i przestrzeń do rozwoju.
Stosujesz

Stosujesz

techniki motywacyjne i metody angażowania pracowników.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Team leaderzy i koordynatorzy projektów.
  • Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach średniego i wyższego szczebla.
  • Właściciele małych, średnich i dużych firm.
  • Kadra menedżerska w organizacjach, przedsiębiorstwach i urzędach.
  • Osoby, które chcą zdobyć kompetencje w kierowaniu zespołem pracowników i rozwijać się w obszarze psychologii zarządzania.

Program szkolenia

Moduł 1

JA I MÓJ STYL KIEROWANIA: Poznaj swój styl kierowania. Jaką kulturę pracy tworzę? Co wpływa na moją efektywność kierowania? Jak zarządzam swoim zespołem?

Moduł 2

BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU: Poznanie swojego zespołu kim są moi pracownicy? Jak wygląda praca w moim zespole? Zaangażowanie, satysfakcja, szczęście w pracy. Praca zespołu zgodna z wartościami – odkryj, co naprawdę angażuje pracowników?

Moduł 3

KREATYWNOŚĆ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW W ZESPOLE: Kim są pracownicy kreatywni? Jak pobudzić innowacyjność w moim zespole? Motywowanie pracowników lepszymi sposobami. Poprawa komunikacji i zrozumienia. Mierzenie efektywności własnymi sposobami.

Moduł 4

MÓJ WŁASNY ROZWÓJ I ZMIANA: Moje mocne strony w kierowaniu i blokady rozwoju mojego potencjału. Planowanie czasu na eksplorację i własną edukację. Dzielenie się wiedzą, narzędziami i praktykami. Uczenie się dzięki sukcesom i porażkom. Wprowadzanie zmian w życie.
Otrzymaj program

Terminy

Psychologia zarządzania

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Joanna Krypel-Cieśla
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte