szkolenia

Skuteczna realizacja strategii z wykorzystaniem zwinnego zarządzania projektami

Sukces współczesnych firm i organizacji coraz częściej zależy od tego jak szybko się rozwijają i dostosowują do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, jak skutecznie prowadzić przedsięwzięcia, a wydajne praktyki zwinnego  zarządzania projektami stały się kluczowym czynnikiem zapewniającym przewagą konkurencyjną.

Agile – zwinne zarządzanie – kurs PM2PM

Udział w szkoleniu umożliwia podniesienie kompetencji w zakresie realizowania projektów i zadań zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, budżetem oraz zamierzonym zakresem. Uczestnicy dowiedzą się jak wykorzystywać zwinne zarządzanie projektami w celu egzekucji strategii organizacji oraz jak stosować zwinne  zarządzanie projektami w realizacji bieżących działań. Poznają zastosowanie metod i technik  zarządzania projektami Agile w praktyce przy wykonywaniu działań operacyjnych i zarządczych zmierzających do realizacji długookresowej strategii organizacji.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

3 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

24 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt, case study oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

wiedzy i kompetencji w zakresie zarządzania portfelem oraz w obszarze zwinnego podejścia do zarządzania projektami
Poznanie

Poznanie

skutecznych metod i narzędzi niezbędnych do realizacji projektów w sektorze IT
Promowanie

Promowanie

kultury projektowej i projakościowej oraz stosowania i przestrzegania norm etycznych w pracy zawodowej

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

zdefiniować portfel projektów, w oparciu o strategię organizacji i przypadki biznesowe
Posiadasz

Posiadasz

usystematyzowaną podstawową wiedzę z zakresu klasycznego oraz elastycznego podejścia do zarządzania projektami
Znasz

Znasz

odpowiedzi na pytania i wątpliwości związane z wdrażaniem zwinnego podejścia do realizacji projektów w firmie lub organizacji

Punkty PDU: 24 | Punkty JAP: 24

Grupa docelowa

  • Kadra zarządzająca wyższego szczebla
  • Liderzy zmian
  • Kierownicy PMO
  • Portfolio Managerowie

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do portfeli i projektów – definicje, interakcje między projektami, kluczowe procesy i narzędzia, role i ich interakcje, kontrola projektów

Moduł 2

Dostosowanie strategiczne – procesy i techniki definiowania portfeli wspierających realizację strategii organizacji

Moduł 3

Wprowadzenie do podejścia zwinnego - Agile in the organization, Agile Manifesto, PM DOI, model fazowy, zalety i wady klasycznego i zwinnego modelu, zespoły samoorganizujące się, elementy metody Kanbana i metody Scrum

Moduł 4

Warsztaty z wykorzystaniem gier zespołowych – Pizza Game, Lego Game

Moduł 5

Warsztaty w podgrupach i dyskusja plenarna
Otrzymaj program

Terminy

Skuteczna realizacja strategii z wykorzystaniem zwinnego zarządzania projektami

  • Ustalane indywidualnie
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte