szkolenia

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

Szkolenie  przybliżające efektywne praktyki zarządzania portfelem, programami i projektami, stanowiące klucz do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku przez organizację. Poziom zajęć dopasowany do potrzeb kadry wyższego szczebla, poruszający kwestie związane z transformacją przedsiębiorstw poprzez programy i projekty.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak przygotowywać, realizować i monitorować inwestycje w postaci programów i projektów w oparciu o strategię organizacji. Nauczą się także definiować i nadzorować kluczowe portfele, programy i projekty w sposób zapewniający osiąganie oczekiwanych korzyści biznesowych. Z uwagi na duże znaczenie sponsora w projektach i programach, uczestnicy zapoznają się z jego rolą w różnych kontekstach biznesowych. Warsztaty pozwolą również na poznanie różnych sposobów budowania otoczenia organizacyjnego, a także zrozumienie znaczenia i roli zrównoważonego rozwoju, dobrego przywództwa, konstruktywnego partnerstwa oraz ciągłego doskonalenia w zapewnianiu powodzenia ich przyszłych inicjatyw.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt lub prezentacja PP oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

uporządkowanej wiedzy na temat efektywnego zarządzania portfelem, programami i projektami na poziomie kierownictwa wyższego szczebla
Prezentacja

Prezentacja

roli sponsora w różnych kontekstach biznesowych i jego znaczenia w projektach i programach
Zapoznanie

Zapoznanie

z różnymi sposobami budowania otoczenia organizacyjnego wpierającego zarządzanie portfelem, programami i projektami

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak nadzorować portfele, programy i projektu w oparciu o strategię organizacji
Umiesz

Umiesz

definiować i wpływać na czynniki kształtujące otoczenie dla udanych programów, projektów i portfeli
Potrafisz

Potrafisz

konstruktywnie współpracować z menedżerami projektów, programów i portfeli

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Wyższa kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają portfelami, programami i projektami
  • Kadra kierownicza, której zależy na lepszej współpracy ze sponsorem oraz menedżerami projektów, programów i portfeli

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do zarządzania portfelami, programami i projektami (PP&P) – definicje, powiązania, kluczowe cechy i różnice, procesy i narzędzia zarządzania, role i ich interakcje

Moduł 2

Dopasowanie strategiczne – procesy i techniki definiowania portfeli i programów wspierających realizację strategii organizacji, interakcja z podstawową działalnością organizacji

Moduł 3

Zarządzanie kontra zapewnienie ładu w kontekście PP&P – kluczowe funkcje i różnice, relacje z zarządzaniem strategicznym, objawy dysfunkcji

Moduł 4

Wsparcie organizacyjne PP&P – rola PMO, programy rozwoju kompetencji PP&P, praktyki HR

Moduł 5

Uzasadnienie biznesowe (ang. business case) – rola w zarządzaniu i zapewnieniu ładu PP&P, typowe treści w różnych kontekstach biznesowych, procesy i techniki monitorowania

Moduł 6

Transformacja przedsiębiorstwa poprzez programy i projekty – wprowadzenie do modeli zarządzania zmianą, rola interesariuszy, informowanie o zmianach, tworzenie właściwego zestawu programów i projektów, monitorowanie złożonych zmian, rola kluczowych wskaźników efektywności (KPI)

Moduł 7

Cykl życia programu i projektu oraz podejścia do zarządzania – strategie planowania i realizacji (predykcyjne, iteracyjne i adaptacyjne), kluczowe etapy, grupy procesów i obszary zarządzania, spojrzenie poza program/projekt

Moduł 8

Zwinność i podejście lean w PP&P – podstawowe koncepcje, oczekiwane korzyści, potencjalne zagrożenia, wpływ na ład i procesy zarządzania

Moduł 9

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem w programach i projektach – definicje, perspektywy, identyfikacja i analiza, reagowanie na ryzyko, podejścia do monitorowania

Moduł 10

Wprowadzenie do doskonalenia projektu – podstawowe koncepcje (ciągłe doskonalenie, zrównoważony rozwój), rola przywództwa i wartości, wprowadzenie do IPMA Project Excellence Baseline jako narzędzia oceny jakości zarządzania projektem, scenariusze budowania kultury dążenia do doskonałości w organizacjach
Otrzymaj program

Terminy

Środowisko do skutecznej realizacji strategii przez portfele, programy i projekty

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte