Ostatnio przeglądany termin:

KAMPUS ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: Strategiczny warsztat managerski – wzrost efektywności realizacji celów biznesowych

2024-10-23 - 2024-10-25
Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Raszyn-Falenty Bez certyfikacji Dla Dyrektora Portfela Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski General

szkolenia

Strategiczny warsztat managerski – wzrost efektywności realizacji celów biznesowych

Intensywny, strategiczny warsztat managerski ma na celu zwiększenie efektywności uczestników w realizacji celów biznesowych. Udział w tym specjalistycznym szkoleniu to okazja do odświeżenia i usystematyzowania swojej wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego oraz kluczowych ról i odpowiedzialności w realizacji strategii organizacji, a także możliwość rozwinięcia umiejętności skutecznego weryfikowania informacji i podejmowania trafnych decyzji.

Warsztat obejmuje doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do operacjonalizacji strategii. Dzięki coachingowi uczestnicy rozpoznają różne style komunikacyjne i nauczą się efektywnie negocjować. Zdobędą również umiejętności kaskadowania zadań oraz identyfikowania potencjału kluczowych pracowników, co znacząco przyczyni się do efektywniejszego osiągania celów strategicznych.

Dwudniowe szkolenie zapewnia poznanie praktycznych metod ustalania wspólnego stanowiska, eliminując bezowocne narady i nieefektywne spotkania w organizacji. Doświadczony trener oraz interaktywna forma szkolenia zapewnią konkretne narzędzia i umiejętności, które uczestnicy będą mogli natychmiast zastosować w swojej pracy, rozwijając się zarówno zawodowo, jak i osobiście.

Dołącz i zwiększ swoje kompetencje managerskie, aby efektywnie realizować cele biznesowe i prowadzić swój zespół do sukcesu!

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Podniesienie

Podniesienie

kompetencji w zakresie prowadzenia spotkań i wypracowania wspólnego stanowiska w zespole lub organizacji.
Poznanie

Poznanie

metod i technik umożliwiających właściwe delegowanie zadań oraz skuteczne prowadzenie negocjacji.
Zrozumienie

Zrozumienie

złożoności zarządzania strategicznego i jego wpływu na efektywność realizacji celów biznesowych.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

rozpoznawać różne style komunikacji i stosować techniki skutecznej negocjacji w różnych sytuacjach biznesowych.
Wiesz

Wiesz

jak zarządzać zespołem wykorzystując właściwie identyfikowany potencjał pracowników.
Znasz

Znasz

kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania strategicznego, na przykład metody definiowania misji, wizji i strategii organizacji.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

 • Członkowie zarządu
 • Menedżerowie wyższego i średniego szczebla
 • Kierownictwo i menadżerowie zespołów projektowych

Program szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie strategiczne - przypomnienie, usystematyzowanie wiedzy.

Moduł 2

Role i odpowiedzialności zarządcze w realizacji strategii.

Moduł 3

Weryfikacja, określanie decyzyjności.

Moduł 4

Komunikacja – skuteczne komunikowanie swoich racji (operacjonalizacja strategii).

Moduł 5

Rozpoznawanie stylów komunikacyjnych – warsztat coachingowy (skuteczna negocjacja).

Moduł 6

Kaskadowanie zadań.

Moduł 7

Właściwe identyfikowanie potencjału kluczowych pracowników (podległego zespołu) w kontekście realizacji celów strategicznych.

Moduł 8

Metody ustalania wspólnego stanowiska (jak zmienić bezowocne narady na efektywne, krótkie spotkania).
Otrzymaj program

Terminy

Strategiczny warsztat managerski – wzrost efektywności realizacji celów biznesowych

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Tomasz Leśniowski
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte
2024-10-23 - 2024-10-25

KAMPUS ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: Strategiczny warsztat managerski – wzrost efektywności realizacji celów biznesowych

 • Raszyn-Falenty
 • 16h
 • Tomasz Leśniowski
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami