Ostatnio przeglądany termin:

KAMPUS ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: Świadome przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menedżerskie

2024-10-23 - 2024-10-25
Efektywność osobista Raszyn-Falenty Bez certyfikacji Dla Dyrektora Portfela Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski General

szkolenia

Świadome przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menedżerskie

Podczas szkolenia ze świadomego przywództwa uczestnicy zdobędą umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron własnego przywództwa oraz zidentyfikują kluczowe obszary do rozwoju. Nauczą się dostosowywać narzędzia przywódcze do wymogów konkretnej sytuacji oraz efektywnie zarządzać zespołem w celu realizacji postawionych celów. Opanują także techniki budowania bezpieczeństwa psychologicznego w zespole, działania zwinne, upraszczanie procesów oraz tworzenie kultury zaufania i świadomego przywództwa.

Szkolenie ze świadomego przywództwa zapewnia wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach zarządzania, w tym o metodach efektywnego budowania przynależności ludzi do zespołu i organizacji. Podczas zajęć uczestnicy zgłębią techniki zarządzania zespołem projektowym, odkryją nieszablonowe sposoby poszukiwania rozwiązań oraz metody zmiany perspektywy. Nauczą się także oceniać sytuacje opierając się na faktach, nie opinii, zgodnie z filozofią NVC (ang. Nonviolent Communication, Porozumienie bez Przemocy).

Udział w szkoleniu świadomego przywództwa umożliwia zrozumienie mechanizmów przywódczych, roli menadżera w organizacji oraz jego wpływu na wyniki finansowe. Interaktywne ćwiczenia i studia przypadków umożliwiają bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy, co znacząco przyczynia się do rozwoju uczestników szkolenia jako liderów i menadżerów gotowych na wyzwania nowoczesnego świata biznesu.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

własnego stylu przywództwa oraz określenie obszarów do swojego rozwoju.
Zrozumienie

Zrozumienie

roli i odpowiedzialności menadżera w szerokim ujęciu całej organizacji.
Zdobycie

Zdobycie

kompetencji w zakresie skutecznego zarządzania zespołem projektowym.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

rozpoznać silne i słabe strony swojego przywództwa oraz skutecznie wykorzystać je do zarządzania sobą i swoim zespołem.
Wiesz

Wiesz

jak skutecznie zbudować przynależność ludzi do zespołu i organizacji.
Stosujesz

Stosujesz

narzędzia do skutecznego i nieszablonowego szukania rozwiązań, także w sytuacjach kryzysowych.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

 • Team leaderzy i koordynatorzy projektów.
 • Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach średniego i wyższego szczebla.
 • Właściciele małych, średnich i dużych firm.
 • Kadra menedżerska w organizacjach, przedsiębiorstwach i urzędach.
 • Osoby, które chcą zdobyć kompetencje w kierowaniu zespołem pracowników i świadomym przywództwie.

Program szkolenia

Moduł 1

Świadome przywództwo i zarządzanie. Fundamenty strategii skutecznego przywództwa. Co to znaczy dla menadżera.

Moduł 2

Kultura organizacji vs. wartości vs. kompetencje – jak zbudować efektywny zespół. Moje wartości vs. wartości organizacji vs. wartości mojego zespołu.

Moduł 3

Przywództwo jako kluczowy składnik decydujący o sukcesie lub porażce – case study Navy Seals.

Moduł 4

Świadomy przywódca – kim jest i jaką ma rolę w organizacji (typologia J. Mexwella oraz 5 poziomów przywództwa według Jima C. Collinsa – jakim menadżerem jestem).

Moduł 5

Paradoks przywództwa.

Moduł 6

Autorefleksja menażera jako budowania przewagi konkurencyjnej – osiągnij pełny potencjał, odkryj swoje możliwości, zapanuj nad emocjami, uprawiaj umysłowe jujitsu. Menadżer i jego rola, odpowiedzialność, wpływ (zapewnienie zdolności do adaptacji, empatyczny lider, lider który słucha, skuteczna komunikacja – feedback, umiejętność znalezienia równowagi w dychotomii sprzecznych wartości).

Moduł 7

Zmień swój mózg. Zarządzanie nawykami. Jak powstają nawyki. Jaki jest neuronaukowa formuła na utrwalenie zachowania i co zrobić by zmiana behawioralna była trwała.

Moduł 8

Nieszablonowe metody szukania skutecznych rozwiązań (kreatywne myślenie, efektywne spotkania, perspektywa vs. Percepcja, skąd wynikają rozbieżności postrzegania, otwartość na inny punkt widzenia, rzeczywistości) 6TH, NVC, Walt Disney, jak działać zwinnie upraszczając to co skomplikowane i trudne.

Moduł 9

Jak prawidłowo oddychać skutecznie zapanować nad emocjami (metody skutecznego oddechu m.in. Metoda Butejki).

Moduł 10

Zarządzanie relacjami i zmianami w dynamicznym środowisku (rola komunikacji, uważności, doceniania i praktykowania wdzięczności).

Moduł 11

Cechy skutecznego menadżera – warunek sukcesu – transparentność, autentyczność, tożsamość, empatia, radykalna szczerość, zaufanie, słabe strony, status quo. Łączenie przeciwstawnych biegunów – zarządzanie rozbieżnościami.

Moduł 12

Bezpieczeństwo psychologiczne vs. skuteczne zaangażowanie i poczucie przynależności (dlaczego jest ono tak ważne). 3 killerów zaangażowania i efektywności & dysfunkcje zespołowe. Zarządzanie relacjami. Relacja transakcyjna i emocjonalna. Jak stworzyć środowisko zaangażowane i efektywne. Wykorzystaj siłę zespołów.

Moduł 13

Dobrostan menadżera – równowaga osobista vs. osiąganie celów organizacji.
Otrzymaj program

Terminy

Świadome przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menedżerskie

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Milena Szostak
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte
2024-10-23 - 2024-10-25

KAMPUS ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI: Świadome przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menedżerskie

 • Raszyn-Falenty
 • 16h
 • Milena Szostak
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • W ramach Kampusu Zarządzania Projektami