szkolenia

Tworzenie efektywnego zespołu projektowego

Kompetencje miękkie są niezbędne by zrealizować skutecznie projekt w organizacji. Bez stworzenia zespołu projektowego, który rozumie stawiane przed nim cele oraz potrafi dobrze się komunikować, project manager nie osiągnie założonych rezultatów w wyznaczonym czasie i budżecie. Musi on również rozumieć mechanizmy związane z powstawaniem i zapobieganiem konfliktom w zespole, by zminimalizować ryzyka związane z ich wystąpieniem.

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się rozumieć mechanizmy tworzenia i funkcjonowania zespołu, zarówno z perspektywy grupy jak i jednostki. Poszerzą wiedzę w zakresie komunikacji w zespole – różnych stylów, zasad, ale także planowania i najbardziej powszechnych błędów. Nauczą się również jak wyznaczać cele osobiste oraz grupowe by skutecznie motywować siebie i zespół do pracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

etapów i mechanizmów budowania zespołu projektowego
Zdobycie

Zdobycie

praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji w zespole projektowym
Zdobycie

Zdobycie

umiejętności skutecznego motywowania do pracy siebie i zespołu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

 Rozumiesz

Rozumiesz

mechanizmy funkcjonujące w zespole z perspektywy jednostki oraz grupy
Potrafisz

Potrafisz

zapobiegać konfliktom i kryzysom oraz je rozwiązywać
Wiesz

Wiesz

jak zarządzać zespołem by zrealizować projekt w organizacji

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem
  • Kierownicy projektów, którzy mają wdrożyć projekt w organizacji bez wsparcia osobnego zespołu projektowego, a jedynie korzystając z wsparcia osób zatrudnionych na różnych stanowiskach

Program szkolenia

Moduł 1

Definicja zespołu, etapy budowania zespołu, role w zespole

Moduł 2

Warunki niezbędne do współpracy w zespole, inicjowanie i rozwijanie relacji osobistych i zawodowych, tworzenie, wspieranie i promowanie kreatywnego myślenia

Moduł 3

Dobór członków do zespołu, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych, podejmowanie, wymuszanie i ocena decyzji, inicjowanie działań

Moduł 4

Style komunikacyjne członków zespołu projektowego, plan komunikacji, zasady komunikacji, najczęściej popełniane błędy w komunikacji

Moduł 5

Podejmowanie decyzji, wywieranie wpływu, zarządzanie pracą jednostek, coaching i mentoring

Moduł 6

W poszukiwaniu własnej motywacji, motywowanie zespołu, budowanie pewności siebie zespołu, wyznaczanie celów osobistych i grupowych

Moduł 7

Przewidywanie i zapobieganie konfliktom i kryzysom, identyfikowanie i analiza przyczyn konfliktów, rozwiązywanie konfliktów
Otrzymaj program

Terminy

Tworzenie efektywnego zespołu projektowego

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte