szkolenia

Warsztaty kompetencyjne z zarządzania projektami

Interaktywne warsztaty z zarządzania projektami to odpowiedź na potrzeby uczestników szkoleń w zakresie rozwoju wiedzy i umiejętności w obszarze skutecznego zarządzania projektami, kompetencji zarządczych oraz osobistych. To szkolenie zapewnia solidne podstawy do realizacji i zarządzania różnorodnymi projektami.

Odkryj kluczowe aspekty zarządzania projektami – od podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania projektem, przez planowanie i symulację, aż po zarządzanie ryzykiem i zespołem projektowym. Postaw nie tylko na przyswojenie wiedzy, ale także rozwój praktycznych umiejętności niezbędnych w dzisiejszym świecie zarządzania projektami. Od identyfikacji ryzyka, przez zarządzanie zasobami, po efektywne monitorowanie postępów – każdy aspekt zostanie dokładnie omówiony. Poszerz swoje kompetencje z zakresu zarządzania projektami, ucząc się od ekspertów. Przekształć teorię w praktykę, zwiększając swoje kompetencje zarządcze i osobiste.

Szkolenie ma charakter dwudniowych, praktycznych warsztatów, łączących różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

4 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

32 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Podniesienie

Podniesienie

kompetencji z zakresu zarządzania projektami, programami, portfelami - osobistych i interpersonalnych .
Przygotowanie

Przygotowanie

do efektywnego zarządzania zespołami projektowymi i działania w ramach grup projektowych.
Poznanie

Poznanie

zasad zarządzania projektami oraz narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Umiesz

Umiesz

stosować narzędzia planowania, realizacji, monitoringu i zamykania projektu w najbardziej optymalnych warunkach, osiągając przy tym możliwie najlepsze rezultaty.
Potrafisz

Potrafisz

zbudować zespół projektowy oraz zarządzać nim, wykorzystując różne style zarządzania, motywowania oraz techniki rozwiazywania konfliktów.
Wiesz

Wiesz

jak identyfikować i oceniać ryzyko w projekcie oraz potrafisz planować reakcje na nie.

Punkty PDU: 32 | Punkty JAP: 32

Grupa docelowa

  • Project Managerowie oraz osoby zarządzające projektami w różnych branżach i organizacjach
  • Członkowie zespołów projektowych oraz osoby je wspomagające w realizacji projektów
  • Profesjonaliści, którzy chcieliby poznać nowe sposoby i techniki osiągania założonych rezultatów
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do podstaw zarządzania projektem: definicja projektu i zarządzania projektowego, formułowanie wymagań i potrzeb projektu, cele projektu, kontekst projektu i analiza interesariuszy, organizacja zarządzania projektem w strukturach stałych, etapy realizacji projektu – puzzle projektowe.

Moduł 2

Planowanie realizacji projektu: definiowanie zakresu projektu przy wykorzystaniu struktury podziału prac, macierz odpowiedzialności w projekcie, wyznaczanie czasu trwania projektu i tworzenie harmonogramu, plan wykorzystania zasobów i jego budowa, zarządzanie kosztami projektu i tworzenie budżetu.

Moduł 3

Symulacja planowania projektu z wykorzystaniem gry online do zarządzania harmonogramem, zasobami i kosztami w projekcie – Steam2PM.

Moduł 4

Ryzyko – szanse i zagrożenia: identyfikacja ryzyka, metody oceny, plany reakcji na ryzyko.

Moduł 5

Zarządzanie zespołem projektowym: dobór osób do zespołu, metody rozwiązywania konfliktów, przywództwo w zespole projektowym, motywowanie członków zespołu projektowego.

Moduł 6

Monitorowanie projektu z wykorzystaniem analizy wskaźników: podstawowe wskaźniki monitorowania projektu wg metody EVM, zarządzanie metodą wartości wypracowanej, wykresy wskaźników Metody EVM.

Moduł 7

Kamienie milowe – narzędzie do monitorowania rzeczowego postępu prac w projekcie.

Moduł 8

Podsumowanie.
Otrzymaj program

Terminy

Warsztaty kompetencyjne z zarządzania projektami

  • Ustalane indywidualnie
  • 32h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 32 | JAP: 32
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte