szkolenia

Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C

Szkolenie skierowane do Project Managerów oraz członków zespołów projektowych, którzy chcą usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Program oparty o międzynarodowy standard kompetencji dla osób zarządzających projektami, programami i portfelami opracowany przez IPMA (ICB 4.0).

Efektywne zarządzanie projektem jest jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa lub organizacji. Kluczową rolę w projektach odgrywają Project Managerowie. Niezwykle istotne jest zatem, aby posiadana przez nich wiedza i umiejętności była na wysokim, sprawdzonym, międzynarodowym poziomie.

Przygotowanie do egzaminu na pierwszy oraz drugi (z czterech możliwych – D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association (IPMA), umożliwi Ci ocenę poziomu zdobytej wiedzy oraz uzyskanie uznawanego i cenionego na całym świecie certyfikatu.

Wybierając warsztaty online można brać w nich udział wygodnie z miejsca, w którym aktualnie się przebywa. Przed szkoleniem przesyłamy do uczestnika drukowane materiały, dodatkowe i poszkoleniowe materiały udostępniamy na dysku wirtualnym. Pierwsze szkolenie rozpoczyna 15 minutowe wprowadzenie do obsługi narzędzia wykorzystywanego do zdalnej pracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

do 14 spotkań

Ilość godzin szkoleniowych:

56 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń, próbny egzamin

Liczebność grupy:

do 20 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie

Przygotowanie

do przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D i uzyskania pozytywnego wyniku
Zapoznanie

Zapoznanie

z najbardziej skutecznymi, efektywnymi i sprawdzonymi zasadami zarządzania projektami
Prezentacja

Prezentacja

narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji projektów oraz sposobów ich wykorzystywania

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Stosujesz

Stosujesz

sprawdzone i skuteczne narzędzia planowania, realizacji, monitoringu by osiągać optymalne rezultaty
Umiesz

Umiesz

zbudować zespół projektowy, zarządzać nim i motywować go wykorzystując różne style i techniki
Posiadasz

Posiadasz

wiedzę z zakresu zarządzania projektami, która ułatwi Ci realizację projektów międzynarodowych

Punkty PDU: 56 | Punkty JAP: 112

Grupa docelowa

 • Project Managerowie oraz osoby zarządzające projektami w różnych branżach i organizacjach
 • Członkowie zespołów projektowych oraz osoby je wspomagające w realizacji projektów
 • Profesjonaliści, którzy chcieliby poznać nowe sposoby i techniki osiągania założonych rezultatów
 • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami
 • Planujący przystąpienie do certyfikacji IPMA na poziomie D lub C

Program szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie projektami – wprowadzenie do modelu kompetencji IPMA®

Moduł 2

Projekty, programy, portfele

Moduł 3

Struktura zarządzania projektem – główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności

Moduł 4

Warunki skutecznego zarządzania projektami

Moduł 5

Kontekst projektu - otoczenie, interesariusze, plan komunikacji

Moduł 6

Wymagania projektu

Moduł 7

Identyfikacja i uzgodnienie celów projektu - złoty trójkąt, strategia realizacji, rodzaje celów

Moduł 8

Cykl życia projektu

Moduł 9

Zbieranie wymagań interesariuszy co do zakresu projektu

Moduł 10

Definiowanie zakresu projektu – tworzenie struktury podziału prac

Moduł 11

Macierz odpowiedzialności

Moduł 12

Harmonogramowanie projektu przy wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej

Moduł 13

Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą

Moduł 14

Metody skracania czasu trwania projektu

Moduł 15

Szacowanie zasobów w projekcie

Moduł 16

Bilansowanie zasobów czyli planowanie z uwzględnieniem ograniczonych zasobów

Moduł 17

Planowanie kosztów w projekcie

Moduł 18

Zarządzanie ryzykiem w projekcie - definiowanie, narzędzia i techniki, ocena, strategie reakcji, plan zarządzania ryzykiem, monitorowanie ryzyka

Moduł 19

Zarządzanie zespołem

Moduł 20

Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego

Moduł 21

Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu

Moduł 22

Konflikty i kryzysy w zespole

Moduł 23

Analiza trendu kamieni milowych

Moduł 24

Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value)

Moduł 25

Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value Management)

Moduł 26

Wykresy wskaźników metody Wartości Wypracowanej

Moduł 27

Zarządzanie zmianą w projekcie

Moduł 28

Zarządzanie zmianą w projekcie

Moduł 29

Negocjacje w projekcie

Moduł 30

Przegląd kompetencji ICB 4.0

Moduł 31

Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego IPMA-D
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które zajmują się realizacją szeroko rozumianych projektów na całym świecie
 • Obiektywne potwierdzenie wiedzy i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami (zawód Kierownik Projektu jest wpisany do klasyfikacji zawodów pod kodem 121904)
 • Poprawia wydajność i efektywności realizowanych projektów, programów i portfeli przedsięwzięć oraz wzrost konkurencyjności w pozyskiwaniu zleceń

Terminy

Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C

 • Online
 • 56h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 56 | JAP: 112
 • Szkolenie certyfikowane
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte
2023-10-13 - 2023-11-25

Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C

 • Online
 • 56 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 56 | JAP: 112
 • Szkolenie certyfikowane
 • 13.10.2023, 14.10.2023, 27.10.2023, 28.10.2023, 17.11.2023, 18.11.2023, 25.11.2023
 • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto
2023-11-07 - 2023-12-07

Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C

 • Online
 • 56 h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 56 | JAP: 112
 • Szkolenie certyfikowane
 • 07.11.2023, 09.11.2023, 14.11.2023, 16.11.2023, 18.11.2023, 21.11.2023, 23.11.2023, 28.11.2023, 30.11.2023, 02.12.2023, 05.12.2023, 07.12.2023
 • Zajęcia w godzinach: 16:00-19:15 w dni robocze, 8:30-15:15 w soboty
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto