szkolenia

Warsztaty zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom C, B, A

Szkolenie skierowane jest do osób posiadających certyfikat IPMA D lub osób, które ukończyły warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom D i C. Wspiera proces przygotowania się do certyfikacji na wyższych poziomach, dzięki omówieniu zasad i przebiegu procesu certyfikacji IPMA, a także pogłębieniu wiedzy w kluczowych obszarach.

Project Managerowie chcąc efektywniej i skuteczniej zarządzać projektami powinni stale dbać o rozwój swoich kompetencji. Projekty są realizowane w coraz bardziej dynamicznym otoczeniu, przy nieustającej presji czasu i ograniczonych zasobach.

Uzyskanie kolejnych poziomów certyfikacji pomoże Project Managerom uzyskać i potwierdzić kompetencje konieczne do zarządzania dużymi, skomplikowanymi projektami, programami i portfelami projektów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Ilość godzin szkoleniowych:

16

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie

Przygotowanie

do przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA poziom C lub wyższy i uzyskania pozytywnego wyniku
Pogłębienie

Pogłębienie

wiedzy w zakresie najskuteczniejszych i sprawdzonych sposobów zarządzania projektami
Wymiana

Wymiana

doświadczeń z trenerem i uczestnikami szkolenia w celu zdobycia nowych kompetencji

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak przebiega część praktyczna egzaminu i na co należy zwrócić uwagę by uzyskać dobry wynik
Posiadasz

Posiadasz

pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania projektami, konieczną do realizacji złożonych projektów
Jesteś

Jesteś

bardzo dobrze przygotowany do przystąpienia i zdania egzaminu certyfikującego IPMA poziom C, B, A

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 32

Grupa docelowa

 • Project Managerowie oraz osoby zarządzające projektami w różnych branżach i organizacjach, posiadające certyfikat IPMA na poziomie D lub które ukończyły warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA poziom D i C
 • Członkowie zespołów projektowych z certyfikatem IPMA poziom D, którzy poprzez zdobyte doświadczenie praktyczne chcą potwierdzić swoje kwalifikacje wyższym certyfikatem
 • Inni profesjonaliści, którzy chcieliby poznać nowe sposoby i techniki osiągania założonych rezultatów.

Program szkolenia

Moduł 1

Zasady przystąpienia do certyfikacji na poziomach C, B, A. Wymagania, niezbędne dokumenty oraz proces przebiegu certyfikacji

Moduł 2

Warsztaty powtórzeniowe obejmujące wszystkie kompetencje ze standardu ICB 4.0

Moduł 3

Warsztat na bazie case study symulujący assessment przeprowadzany podczas sesji certyfikacyjnej
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

 • Punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które zajmują się zarządzaniem projektami w praktyce
 • Obiektywne potwierdzenie doświadczenia praktycznego w dziedzinie zarządzania projektami (zawód Kierownik Projektu jest wpisany do klasyfikacji zawodów pod kodem 121904)
 • Weryfikacja poziomu kompetencji Project Managera oraz osób pełniących funkcje kierownicze

Terminy

Warsztaty zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom C, B, A

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 16 | JAP: 32
 • Szkolenie certyfikowane
 • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte