Ostatnio przeglądany termin:

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C

2023-11-17 - 2023-12-16
IPMA® Kraków Z certyfikacją Dla członka zespołu Dla Program Managera Dla Project Managera Polski General

szkolenia

Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C

Szkolenie przygotuje Cię do podejścia do egzaminu na pierwszy lub drugi (z czterech możliwych – D, C, B, A) poziom certyfikacji International Project Management Association (IPMA). Umożliwi Ci także weryfikację  posiadanych kompetencji oraz uzyskanie uznawanego i cenionego na całym świecie certyfikatu.

Efektywne zarządzanie projektem jest jednym z najważniejszych elementów, decydującym o konkurencyjności przedsiębiorstwa lub organizacji. Kluczową rolę w projektach odgrywają Project Managerowie. Niezwykle istotne jest zatem, aby posiadana przez nich wiedza oraz umiejętności były na wysokim, sprawdzonym, międzynarodowym poziomie.

Program szkolenia został oparty o międzynarodowy standard kompetencji dla osób zarządzających projektami, programami i portfelami opracowany przez IPMA (ICB 4.0). Zajęcia skierowane są do Project Managerów oraz członków zespołów projektowych, którzy chcą usystematyzować oraz uzupełnić wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

8 dni po 9 godzin szkoleniowych

Ilość godzin szkoleniowych:

72 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń, próbny egzamin

Liczebność grupy:

10 – 16 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Przygotowanie

Przygotowanie

do przystąpienia do egzaminu certyfikującego IPMA poziom D i uzyskania pozytywnego wyniku
Zapoznanie

Zapoznanie

z najbardziej najskuteczniejszymi, efektywnymi i sprawdzonymi zasadami zarządzania projektami
Prezentacja

Prezentacja

narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji projektów oraz sposobów ich wykorzystywania

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Stosujesz

Stosujesz

sprawdzone i skuteczne narzędzia planowania, realizacji, monitoringu by osiągać optymalne rezultaty
Umiesz

Umiesz

zbudować zespół projektowy, zarządzać nim i motywować go wykorzystując różne style i techniki
Posiadasz

Posiadasz

wiedzę z zakresu zarządzania projektami, która ułatwi Ci realizację projektów międzynarodowych

Punkty PDU: 72 | Punkty JAP: 144

Grupa docelowa

  • Project Managerowie oraz osoby zarządzające projektami w różnych branżach i organizacjach
  • Członkowie zespołów projektowych oraz osoby je wspomagające w realizacji projektów
  • Profesjonaliści, którzy chcieliby poznać nowe sposoby i techniki osiągania założonych rezultatów
  • Osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami
  • Planujący przystąpienie do certyfikacji IPMA na poziomie D lub C

Program szkolenia

Moduł 1

Portfel, program, projekt, cele, cykl życia projektu, interesariusze, struktury organizacyjne, Struktura Podziału Prac (WBS)

Moduł 2

Harmonogramowanie projektu, metoda ścieżki krytycznej (CPM), wykres Gantta, planowanie zasobów i kosztów, budżet projektu

Moduł 3

Monitorowanie kosztów, metoda wartości wypracowanej (EVM), analiza trendu kamieni milowych, budowanie i motywowanie zespołu, komunikacja, zarządzanie ryzykiem

Moduł 4

Powtórzenie materiału z etapu inicjacji, planowania i realizacji projektu, ćwiczenia, egzamin próbny i omówienie wyników
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

  • Punkt odniesienia przy rekrutacji, szkoleniu i rozwoju osób, które zajmują się realizacją szeroko rozumianych projektów na całym świecie
  • Obiektywne potwierdzenie wiedzy i kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami (zawód Kierownik Projektu jest wpisany do klasyfikacji zawodów pod kodem 121904)
  • Poprawia wydajność i efektywności realizowanych projektów, programów i portfeli przedsięwzięć oraz wzrost konkurencyjności w pozyskiwaniu zleceń

Terminy