szkolenia

Występuj, jak na TED

Umiejętność skutecznej prezentacji – występuj, jak na TED

Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności skutecznej prezentacji przed wybraną publiką. Podczas zajęć uczestnicy poznają zasady przygotowywania efektownych wystąpień, budowania zainteresowania oraz utrzymywania uwagi wśród zebranych słuchaczy. Zdobędą również wiedzę na temat puentowania i skutecznej improwizacji. 

Dzięki wskazówkom od trenera, a także indywidualnej i grupowej pracy, uczestnicy zwiększą poziom pewności siebie oraz swobody podczas prowadzenia prezentacji. Wybrane kompetencje są szczególnie przydatne w prowadzeniu szkoleń, zebrań, a także wystąpień przed zróżnicowaną grupą odbiorców. 

W trakcie kursu będą wykorzystywane narzędzia takie jak karta wystąpień czy gra prawda-fałsz, umożliwiające uzyskanie praktycznego podejścia do zdobywania umiejętności prezentacyjnych. Różnego rodzaju ćwiczenia pozwalają uczestnikom od razu zastosować zdobytą wiedzę.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

wiedzy na temat zasad skutecznej prezentacji przed interesariuszami
Poznanie

Poznanie

sposobów na rozpoczęcie prezentacji, puentowanie i skuteczną improwizację
Doskonalenie

Doskonalenie

własnej prezencji, oraz prezentacji tego, co ma się do przekazania publiczności

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Stosujesz

Stosujesz

techniki improwizacji i puentowania do zmiennego środowiska
Potrafisz

Potrafisz

zwiększyć pewność siebie i komfort w trakcie prezentacji
Umiesz

Umiesz

wciągnąć słuchaczy w rozmowę

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

 • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
 • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
 • Kierownicy i koordynatorzy projektów
 • Team leaderzy
 • Szkoleniowcy 
 • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektownej prezentacji podczas wystąpień

Program szkolenia

Moduł 1

Skuteczna analiza grupy docelowej

Moduł 2

Postawa ciała i gesty w czasie wystąpień publicznych

Moduł 3

Proksemika, czyli zarządzanie przestrzenią

Moduł 4

7 sposobów na rozpoczęcie wystąpienia

Moduł 5

6 możliwości dobrego zakończenia

Moduł 6

Intonacja i akcentowanie

Moduł 7

Dynamika wystąpienia

Moduł 8

Elementy improwizacji

Moduł 9

Projektowanie partytury wystąpienia

Moduł 10

Kontakt wzrokowy

Moduł 11

Budowanie argumentacji do różnych grup docelowych

Moduł 12

Prezentacja danych liczbowych, tabele i wykresy

Moduł 13

Mowa zależna i mowa niezależna w wystąpieniach

Moduł 14

Storytelling – jak i kiedy używać

Moduł 15

Reakcje na obiekcje

Moduł 16

Wystąpienia przed kamerą

Moduł 17

Projektowanie skutecznych slajdów
Otrzymaj program

Terminy

Występuj, jak na TED

 • Ustalane indywidualnie
 • 16h
 • Daniel Bordman
 • PDU: 16 | JAP: 16
 • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte