szkolenia

Zarządzanie procesowe w praktyce online

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę, dzięki której zrozumieją powiązania pomiędzy procesami i projektami. Nauczą się jak optymalizować procesy by usprawnić działanie organizacji, wyeliminować wąskie gardła i skrócić ścieżki decyzyjne.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia związane z zarządzaniem procesami w organizacji. Ich strategiczne znaczenie, najlepsze praktyki w zakresie wdrożenia procesów oraz nadawania im priorytetów. Warsztatowa formuła szkolenia, pozwoli uczestnikom rozwinąć kompetencje w zakresie zarządzania procesowego oraz poznać główne zasady projektowania i optymalizacji procesów. Poznają również główne zasady tworzenia diagramów i kart umożliwiających wizualizację procesów.

Wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem procesami, są kluczowe dla osób pełniących funkcje kierownicze – zarządzających przedsiębiorstwami, organizacjami, czy wyłącznie ich wybranym działem. Również kierownicy projektów i portfeli oraz pracownicy PMO, powinni posiadać kompetencje w tym zakresie. Program zajęć został dopasowany do ich potrzeb, uwzględniając zagadnienia praktyczne.

Forma zdalna umożliwia udział w warsztatach z miejsca, w którym aktualnie się przebywa. Pierwsze spotkanie rozpoczyna 15 minutowe wprowadzenie do obsługi narzędzia wykorzystywanego do zdalnej współpracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

zestaw materiałów szkoleniowych pm2pm

Liczebność grupy:

15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Prezentacja

Prezentacja

zarządzania procesowego
Przygotowanie

Przygotowanie

do wdrożenia procesów w organizacji
Podniesienie

Podniesienie

efektywności i optymalizacji procesów

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

zasady zarządzania procesowego w praktyce
Wiesz

Wiesz

kiedy warto i jak skutecznie wdrożyć zarządzanie procesowe
Umiesz

Umiesz

wskazać mierniki efektywności procesów oraz czynniki sukcesu wdrożenia zarządzania procesowego

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Osoby, które chcą zrozumieć powiązania pomiędzy procesami a projektami oraz rozwinąć swoje kompetencje w zakresie zarządzania procesowego
  • Specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie procesami w przedsiębiorstwach, urzędach i organizacjach
  • Pracownicy PMO (Project Management Office) oraz biur zarządzania projektami
  • Kierownicy projektów i portfeli, którzy chcą efektywniej zarządzać realizowanymi przedsięwzięciami
  • Kadra kierownicza i menedżerska średniego oraz wyższego szczebla, która poszukuje możliwości usprawnienia podległych im działów oraz funkcjonowania całej organizacji

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do zarządzania procesowego. Miejsce i rola procesów w organizacji – przedstawienie kontekstu strategicznego zarządzania procesowego. Od strategii, poprzez model biznesowy i organizacyjny, po procesy, portfele projektów i projekty. Cele zarządzania procesowego oraz główne role w zarządzaniu procesowym. Kluczowe elementy zarządzania procesowego. Mapy i drzewa procesów.

Moduł 2

Wdrożenie procesów. Role we wdrażaniu procesów oraz podejście do wdrażania procesów w organizacji. Znaczenie PMO w zarządzaniu procesowych i projektowym organizacji. Kluczowe czynniki sukcesu i pułapki zarządzania procesami. Zapewnienie spójności procesów.

Moduł 3

Zarządzanie procesowe w praktyce. Priorytetyzacja procesów, zależności i punkty styku. Główne zasady myślenia procesowego. Główne pojęcia w identyfikacji, projektowaniu i optymalizacji procesów. Omówienie cyklu życia procesu. Kluczowe zasady tworzenia diagramów procesów i kart procesów.
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie procesowe w praktyce online

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Ewa Palarczyk
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte