szkolenia

Zarządzanie strategiczne dla kadry zarządzającej

To dwudniowe szkolenie z zarządzania strategicznego jest idealnym wyborem dla kadry zarządzającej, członków zarządu, kierowników projektów oraz wszystkich, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności zarządcze i poszerzać wiedzę w tej dziedzinie. Program szkolenia z zarządzania strategicznego został starannie zaprojektowany, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby i wyzwania, z jakimi spotykają się profesjonaliści w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu. Udział w tym szkoleniu to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi specjalistami oraz doświadczonym trenerem.

Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję do aktywnego uczestnictwa w interaktywnych warsztatach. Zajęcia będą opierać się na realnych studiach przypadków, dostosowanych do specyfiki działalności firm uczestników oraz charakteru ich pracy. Zajęcia łączą różnorodne metody kształcenia (m.in. mini wykłady, dyskusje w grupach, rozwiązywanie zadań, case study) z aktywną partycypacją uczestników zgodnie z cyklem kształcenia osób dorosłych KOLBA. To połączenie praktycznego doświadczenia z teoretyczną wiedzą zapewnia kompleksowe zrozumienie zarządzania strategicznego i jego zastosowań.

Program szkolenia obejmuje szeroki zakres tematów, począwszy od zarządzania strategicznego, przez definicję projektu i zarządzania projektowego, aż po formułowanie wymagań i potrzeb projektu. Dodatkowo, szkolenie skupia się na praktycznych aspektach zarządzania, takich jak strategiczne zarządzanie harmonogramem projektu, delegowanie i controling, zarządzanie przez cele oraz tworzenie i zarządzanie zespołem. Szkolenie zostało zaplanowane tak, aby rozwijać kluczowe kompetencje zarządcze, niezbędne w efektywnym prowadzeniu projektów i zespołów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt szkoleniowy

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Podniesienie

Podniesienie

kompetencji kadry zarządzającej w zakresie zarządzania.
Przygotowanie

Przygotowanie

do efektywnego zarządzania zespołami projektowymi i działania w ramach grup projektowych.
Poznanie

Poznanie

zasad zarządzania projektami oraz narzędzi niezbędnych do skutecznej realizacji przedsięwzięć w przedsiębiorstwie.

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Potrafisz

Potrafisz

zastosować narzędzia planowania projektu, w tym wydajnego planu pracy.
Umiesz

Umiesz

zbudować zespół projektowy oraz zarządzać nim, wykorzystując różne style zarządzania, motywowania oraz techniki rozwiązywania konfliktów.
Wiesz

Wiesz

jak zarządzać zespołem przez cele i skutecznie delegować zadania.

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Członkowie zarządu
  • Menedżerowie wyższego szczebla
  • Kierownictwo i menadżerowie zespołów projektowych

Program szkolenia

Moduł 1

Zarządzanie Strategiczne

Moduł 2

Definicja projektu i zarządzania projektowego

Moduł 3

Formułowanie wymagań i potrzeb projektu

Moduł 4

Kryteria sukcesu projektu, definiowanie i wyznaczanie celów, priorytetyzacja projektów, działania proaktywne

Moduł 5

Analiza interesariuszy

Moduł 6

Kluczowe role w projekcie

Moduł 7

Systematyzacja wiedzy o zarządzaniu projektami

Moduł 8

Projekt, cykl życia projektu, diagram sieciowy CPM i CCPM, analiza trendu kamieni milowych

Moduł 9

Strategiczne zarządzanie harmonogramem projektu, zmianą w projekcie, w tym opóźnieniami, zasobami, roszczeniami, ryzykiem

Moduł 10

Delegowanie i controling

Moduł 11

Zarządzanie przez cele, przez delegowanie

Moduł 12

Controling projektu

Moduł 13

Tworzenie i zarządzanie zespołem

Moduł 14

Zespół, budowanie zespołów, dobór osób poprzez wymagane predyspozycje, wprowadzanie pojedynczej osoby do zespołu, macierz odpowiedzialności

Moduł 15

Kluczowe kompetencje zarządcze

Moduł 16

Gra online – Steam2PM w zakresie zarządzania harmonogramem, planowania zasobów i kosztów w projekcie

Moduł 17

Podsumowanie
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie strategiczne dla kadry zarządzającej

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte