szkolenia

Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi – rola lidera

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie rozróżniania konfliktów negocjowalnych i nienegocjowalnych oraz dopasowywania metod umożliwiających ich rozwiązanie. Poznają rolę lidera w zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi oraz dowiedzą się jak mogą zapobiegać konfliktom jako szefowie projektów.
Umiejętność diagnozy konfliktu oraz związana z nią umiejętność doboru i zastosowania adekwatnej metody jego rozwiązania jest jedną z kluczowych kompetencji Project Managera. W sytuacji współzależności oraz subiektywnego postrzegania potrzeb i interesów, które są nieodłącznymi elementami działań projektowych, prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu jest bardzo wysokie. Skuteczny Project Manager potrzebuje wiedzy i narzędzi by skutecznie zarządzać zespołem.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Zdobycie

Zdobycie

uporządkowanej wiedzy na temat źródeł i typów konfliktów oraz roli lidera w zarządzaniu nimi
Prezentacja

Prezentacja

różnic między konfliktami negocjowalnymi i nienegocjowalnymi oraz sposobów działania dopasowanych do nich
Podniesienie

Podniesienie

kompetencji związanych z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jakie są źródła i typy konfliktów oraz znasz działania Project Managera wspierające zapobieganie konfliktom
Znasz

Znasz

metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Potrafisz

Potrafisz

dopasować metodę rozwiązania do sytuacji i rodzaju konfliktu

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem

Program szkolenia

Moduł 1

Rzeczywistość realizacji projektów: współpraca czy rywalizacja?

Moduł 2

Jak zarządzać konfliktem od właściwej strony? Rola, odpowiedzialność i pola wpływu oraz narzędzia szefa projektu

Moduł 3

Obszary i rodzaje sytuacji konfliktowych: konflikty negocjowalne i nienegocjowalne

Moduł 4

Style i strategie rozwiązywania konfliktów

Moduł 5

Wspólne wartości, jako prewencyjne zarządzanie sytuacjami trudnymi

Moduł 6

Praktyka rozwiązywania sytuacji konfliktowych: gdy jesteś stroną, „trzecią stroną” i gdy chodzi o grupę / zespół
Otrzymaj program

Terminy

Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi – rola lidera

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Magdalena Robak
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte