Ostatnio przeglądany termin:

szkolenia

Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)

Praktyczne warsztaty PRiSM™ Practitioner łączą teorię ze studium przypadków, umożliwiając uczestnikom nowe spojrzenie na projekty oraz zarządzanie nimi. Program warsztatów online ze zrównoważonego zarządzania projektami został opracowany w celu głębszego zrozumienia oraz poprawy kompetencji w zakresie zarządzania projektami z uwzględnieniem potrzeb społecznych i środowiskowych.

Cena nie zawiera opłaty za egzamin certyfikacyjny GPM™ na poziomie GPM-b™. Ten poziom certyfikacji polecany jest przede wszystkim osobom, które zajmują stanowiska dyrektorów strategicznych, kierowników projektów, specjalistów ds. zrównoważonego rozwoju oraz specjalistów ds. CSR. Certyfikat GPM-b™ jest pierwszym tego typu zaświadczeniem dla osób posiadających wiedzę w obszarze zarządzania projektami z wykorzystaniem zrównoważonych metod.

Wybierając warsztaty online z zarządzania projektami można brać w nich udział wygodnie z miejsca, w którym aktualnie się przebywa. Przed szkoleniem przesyłamy do uczestnika drukowane materiały, dodatkowe i poszkoleniowe materiały udostępniamy na dysku wirtualnym. Pierwsze szkolenie rozpoczyna 15 minutowe wprowadzenie do obsługi narzędzia wykorzystywanego do zdalnej współpracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

do 5 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

24 godziny

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

do 12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wiedza

Wiedza

z zakresu koncepcji Green Project Management oraz metodyki PRiSM™ i standardu P5
Pogłębienie

Pogłębienie

znajomości technik i metod zarządzania projektami oraz zasad zrównoważonego rozwoju
Przygotowanie

Przygotowanie

do zdania egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do uzyskania certyfikatu GPM-b™

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Zyskujesz

Zyskujesz

świadomość korzyści płynących ze stosowania metodyki projektów PRiSM™
Postrzegasz

Postrzegasz

projekt, swoją organizację i sposoby zarządzania nimi z zupełnie nowej perspektywy
Jesteś

Jesteś

dobrze przygotowany do zdania z pozytywnym wynikiem egzaminu certyfikującego GPM-b™

Punkty PDU: 24 | Punkty JAP: 24

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji, posiadająca już doświadczenie i praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania projektami
  • Osoby odpowiedzialne za zrównoważony rozwój bądź działania CSR w organizacji
  • Profesjonaliści, którzy prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie nadzoru lub zarządzania organizacją

Program szkolenia

Moduł 1

Wprowadzenie do GPM, zasady GPM dotyczące zrównoważonych projektów, CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, Zrównoważony Rozwój a CSR, zrównoważony rozwój wyzwania, trendy, modele, ekonomia obiegu zamkniętego, UN Global Compact; raportowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju, Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs)

Moduł 2

Projekt i zarządzanie projektami, projekty w ramach organizacji, zakres produktu i zakres roboczy, zawartość planu projektu, podstawy metodyki i cykl życia projektu PRiSM™, uzasadnienie biznesowe

Moduł 3

Analiza wpływu P5 (odziaływanie na społeczeństwo, odziaływanie na środowisko, odziaływanie gospodarcze), dokument projektowy i dotyczący wymagań, Plan Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (SMP), kryteria sukcesu projektu, przygotowanie przed egzaminem, egzamin GPM-b™
Otrzymaj program

CERTYFIKACJA

  • Pierwsze tego typu zaświadczenie dla Project Managerów posiadających wiedzę w obszarze zarządzania projektami z wykorzystaniem zrównoważonych metod
  • Potwierdzenie umiejętności profesjonalnego zarządzania projektami z uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju
  • Wyróżnienie Project Managera jako promotora zmian, osoby posiadającej kompetencje w nowym, szybko rozwijającym się obszarze zarządzania

Terminy