Agile – methods & mindset


09/10/2024 - 10/10/2024

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 3300 zł netto
  • Kraków
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 09.10.2024, 10.10.2024
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15