Project management na start online


28/10/2024 - 30/10/2024

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 28.10.2024, 29.10.2024, 30.10.2024
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15