Project management na start online


16/12/2024 - 18/12/2024

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 2900 zł netto
  • Online
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 16.12.2024, 17.12.2024, 18.12..2024
  • Zajęcia w godzinach: 8:30-15:15