Warsztaty zarządzania projektami przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom C, B, A – online


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Online
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 32
  • Szkolenie certyfikowane
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 2000 lub 3000 złotych netto (wg aktualnego cennika IPMA Polska)