Warsztaty online przygotowujące do certyfikacji IPMA® poziom D, C


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Online
  • 72h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 72 | JAP: 144
  • Szkolenie certyfikowane
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 1000 zł netto