Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania portfelem (SimulTrain®)


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 8h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 8 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji