Warsztaty z symulacyjną grą z zarządzania projektami (SimulTrain®)


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 32
  • Szkolenie bez certyfikacji