Well-being, well-balance – zarządzanie sobą w życiu zawodowym i osobistym


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Ewa Kruk
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji