Well-being – zarządzanie sobą w kryzysie i na co dzień


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Ewa Kruk
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji