Zarządzanie czasem, zadaniami i stresem


15/05/2023 - 16/05/2023

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

    Podsumowanie

  • 1150 zł netto
  • Rzeszów
  • 16 h
  • Tomasz Hermaniuk
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
  • 15.05.2023, 16.05.2023
  • Zajęcia w godzinach: 9:00-15:00