Zarządzanie procesowe w praktyce


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Ewa Palarczyk
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji