Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 24h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 24 | JAP: 24
  • Szkolenie certyfikowane
  • Koszt egzaminu certyfikującego w cenie