Zrównoważone zarządzanie projektami (PRiSM™ Practitioner)


Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

    Podsumowanie

  • Cena ustalana indywidualnie
  • Ustalane indywidualnie
  • 32h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 32 | JAP: 32
  • Szkolenie certyfikowane
  • Koszt egzaminu certyfikującego: 199 USD