Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


29/07/2024 - 31/07/2024

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

Dane do faktury

  Podsumowanie

 • 3300 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 29.07.2024, 30.07.2024, 31.07.2024
 • Zajęcia w w godzinach: 8:30 - 15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego w cenie