Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


18/09/2024 - 20/09/2024

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 3300 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 18.09.2024, 19.09.2024, 20.09.2024
 • Zajęcia w w godzinach: 8:30 - 15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego w cenie