Zrównoważone zarządzanie projektami ONLINE (PRiSM™ Practitioner)


27/11/2024 - 29/11/2024

Formularz zapytania

Zgoda na otrzymywanie Newslettera

  Podsumowanie

 • 3300 zł netto
 • Online
 • 24h
 • Trenerzy pm2pm
 • PDU: 24 | JAP: 24
 • Szkolenie certyfikowane
 • 27.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024
 • Zajęcia w w godzinach: 8:30 - 15:15
 • Koszt egzaminu certyfikującego w cenie