Aktualności

Praca w zespole w oparciu o typologię C.G. Junga z wykorzystaniem gry „Pali się”

Warsztaty dostarczają praktycznej wiedzy dotyczącej rozpoznawania potencjału drzemiącego w każdym z nas oraz umożliwiają wykorzystanie go do zbudowania efektywnego zespołu.

Dzięki poznaniu i zrozumieniu zachowań uczestników, łatwiej rozpoznasz mocne i słabe strony u siebie i innych oraz nauczysz się skutecznej komunikacji. Poznasz swój styl komunikacji, reakcji w normalnych i stresujących momentach, dzięki czemu nauczysz się efektywniej zarządzać sobą. Poprzez pracę nad wzajemnymi, opartymi na zaufaniu relacjami, będziesz w stanie maksymalizować korzyści płynące ze współpracy.

Ponadto, podczas szkolenia zdobędziesz umiejętności w zakresie wyznaczania potencjalnych kierunków rozwoju nie tylko dla całego zespołu, ale również dla pojedynczej osoby. Dowiesz się, dlaczego i jak duży wpływ na funkcjonowanie zespołu mają indywidualne cechy osobowościowe każdego pracownika. W efekcie zbudujesz silny, zgrany i zaangażowany zespół, posiadający pełny zestaw kompetencji wymaganych do realizacji nawet tych najbardziej złożonych projektów.

Czytaj dalej

Agile project management na start

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć praktyczną widzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami zgodnie z filozofią Agile.

Agile jest odpowiedzią na wymogi dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego. Podejście to z powodzeniem można używać tam, gdzie liczy się efektywna współpraca, dostarczanie wartościowych rozwiązań, zadowolenie klienta i konieczność szybkiej adaptacji do zmian, a jednocześnie brak precyzyjne określonych rezultatów końcowych, które są do osiągnięcia.

W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane podstawowe zasady i techniki Agile. Uczestnicy dowiedzą się czym jest zwinność w zarządzaniu projektami, jak planować prace projektowe „w częściach” tzw. iteracjach, a także poznają zasady tworzenia zespołów „samoorganizujących się”.

W ramach szkolenia przewidziane są dwie gry zespołowe, w ramach których uczestnicy poznają na własnej skórze pracę w Kanbanie i Scrumie.

Czytaj dalej