Ostatnio przeglądany termin:

Otwarte Przywództwo

Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Dyrektora Portfela Dla Program Managera Dla Project Managera Dla Zarządu Polski General
Zapisz się
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Otwarte przywództwo

W trakcie szkolenia uczestnicy zidentyfikują swój indywidualny styl przywództwa poprzez przyjrzenie się sobie w roli przywódcy oraz zidentyfikowanie własnych postaw i działań, które podnoszą lub obniżają ich skuteczność. Poznają i przećwiczą trzy podstawowe kompetencje związane z Przywództwem Blancharda: wyznaczanie motywujących celów, diagnozę umiejętności zdefiniowania poziomu kompetencji i zaangażowania pracownika, a także elastyczność, czyli umiejętność dopasowania odpowiedniego stylu przywództwa do potrzeb pracownika.

Znajomość i zrozumienie zagadnienia przywództwa pozwoli uczestnikom szkolenia skuteczniej stymulować rozwoju organizacji. Po ukończeniu szkolenia będą potrafili efektywniej zarządzać zespołem, motywować jego członków i rozwiązywać problemów. Umożliwi to wzrost efektywności ich zespołu, stworzenie kultury wzajemnego inspirowania się oraz silniejszą identyfikację z celami i misją firmy.

Udział w zajęciach to również możliwość wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk w gronie menedżerów.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

drukowany pakiet materiałów szkoleniowych

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

nowoczesnych modeli przywództwa
Zidentyfikowanie

Zidentyfikowanie

Twojego indywidualnego stylu przywództwa oraz otoczenia, w jakim działasz
Przygotowanie

Przygotowanie

do stosowaniu zasad przywództwa w praktyce dnia codziennego

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Znasz

Znasz

zagadnienia przywództwa konieczne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji
Umiesz

Umiesz

zarządzać efektywnością zespołu i rozumiesz wpływ nowych metod na jego pracę
Potrafisz

Potrafisz

skutecznie rozwiązywać problemy emocjonalne i merytoryczne

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Kadra menedżerska wyższego i średniego szczebla
  • Kierownicy i koordynatorzy projektów
  • Team leaderzy
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie skutecznego kierowania zespołem

Program szkolenia

Moduł 1

Filary otwartego przywództwa: wierzy, pragnie, oczekuje tego, co najlepsze

Moduł 2

Jak mierzyć osobisty potencjał (ciekawość, wgląd, zaangażowanie, determinacja)

Moduł 3

Wartości i postawy – budowanie osobistej wiarygodności

Moduł 4

Preferencje osobiste – jakie zachowania wzmacniam, pielęgnuję i nagradzam w sposób naturalny?

Moduł 5

Mocne strony jako punkt wyjścia do budowania wiary w siebie i własnego stylu przywództwa

Moduł 6

Persona – schemat Modelu Biznesowego Otwartego Przywódcy, rola i zadania Persony (Przywódcy)

Moduł 7

Od teorii do praktyki – jak wdrożyć poszczególne cechy, zachowania do codziennych aktywności zawodowych

Moduł 8

Praca z wartościami: zarządzanie przez wartości, kluczowe modele filozofii wartości: Spiral Dymanics, piramida potrzeb w kontekście zarządzania

Moduł 9

Wpływ wartości na zarządzanie, podejmowanie decyzji, kreowanie celów

Moduł 10

Psychologia pozytywna w zarządzaniu: główne założenia psychologii pozytywnej – Martin Seligman

Moduł 11

Dobrostan w kontekście zarządzania – fundament przy okazywaniu szacunku pracownikom

Moduł 12

Interwencje pozytywne w kontekście otwartego przywództwa

Moduł 13

Znaczenie „flow” (M. Csíkszentmihályi) w procesie budowania zaangażowania

Moduł 14

Koncepcja przywództwa sytuacyjnego K. Blancharda – narzędzie doskonalenia i skuteczności oraz rozwoju i motywowania pracowników

Moduł 15

Diagnozowanie pracowników ze względu na reprezentowane umiejętności profesjonalne i motywację własną – jakiej samodzielności, motywacji i kompetencji można spodziewać się u pracowników na 4 poziomach rozwoju (u entuzjastycznego debiutanta, rozczarowanego adepta, ostrożnego praktyka i samodzielnego eksperta)

Moduł 16

Adekwatne działania menedżera: sztuka dopasowywania stylu zarządzania do poziomu rozwoju pracownika i zadania (instruktaż, informacja zwrotna, coachingowa rozmowa rozwojowa)

Moduł 17

Rozróżnienie najbardziej motywujących praktyk szefa wobec pracowników na różnych poziomach rozwoju

Moduł 18

Jak „przesunąć” pracownika na wyższy poziom rozwoju? – wzmacnianie odpowiedzialności szefa i pracownika za rozwój
Otrzymaj program

Terminy

Otwarte Przywództwo

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Sylwia Dąbrowska
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte