Ostatnio przeglądany termin:

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

Ustalany indywidualnie
Zarządzanie projektami Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Program Managera Dla Project Managera Polski Advanced
Umów szkolenie
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę, dzięki której będą zarządzać ryzykiem w projektach, zapobiegną negatywnym skutkom jego wystąpienia oraz nauczą się wykorzystywać pojawiające się szanse.

Realizacja każdego projektu wiąże się zarówno z szansami, jak i koniecznością zmierzenia się z ryzykiem. Skuteczny Project Manager musi posiadać wysokie kompetencje w obszarze zarządzania, tak aby parametry sukcesu projektu: czas, zakres, jakość i budżet nie były zagrożone. Umiejętne i skuteczne wykorzystywanie pojawiających się szans przy równoczesnej minimalizacji ryzyka należy więc do kluczowych zadań Project Managera. Jednak liderzy zespołów i członkowie zespołów projektowych również powinni znać podstawy zarządzania ryzykiem w projekcie.

Warsztatowa formuła szkolenia pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z metodyką zarządzania ryzykiem zgodnie z wytycznymi ICB®  v.4.0, PMBOK®  Guide 6th editon, ISO 21500:2012; ISO31000:2015. Uczestnicy poznają również praktyczne wzorce dokumentacji wykorzystywanej w zarządzaniu ryzykiem w projektach.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt oraz zestaw ćwiczeń

Liczebność grupy:

12 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Wprowadzenie

Wprowadzenie

w tematykę zarządzania ryzykiem i dobre zaplanowanie podejścia w konkretnym projekcie
Prezentacja

Prezentacja

technik i narzędzi wykorzystywanych w identyfikacji, ocenie i analizie ryzyk
Przekazanie

Przekazanie

praktycznych metod oddziaływania na zidentyfikowane ryzyka

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

Wiesz

Wiesz

jak identyfikować i analizować ryzyka w projekcie
Potrafisz

Potrafisz

zaplanować zarządzanie ryzykiem w projekcie
Umiesz

Umiesz

zapobiegać negatywnym skutkom wystąpienia ryzyka i wykorzystywać pojawiające się szanse

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem

Program szkolenia

Moduł 1

Rodzaje i kategorie ryzyk, wpływ ryzyka na parametry sukcesu, identyfikacja szans, tolerancja na ryzyko, RBS (Risk Breakdown Structure)

Moduł 2

Metody identyfikacji ryzyk i szans, metajęzyk i rejestr ryzyka, pozycje percepcyjne, analiza interesariuszy

Moduł 3

Analiza jakościowa ryzyka, ocena pilności i priorytetyzacja ryzyk, macierz wpływu i prawdopodobieństwa, komunikacja ryzyk

Moduł 4

Zarządzaniu zidentyfikowanymi i ocenionymi ryzykami, odpowiedzi na zagrożenia i szanse, podstawy negocjacji.
Otrzymaj program

Terminy

Praktyczne zarządzanie ryzykiem w projektach

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte