Ostatnio przeglądany termin:

Tworzenie efektywnego zespołu projektowego

Zarządzanie projektami Kompetencje menedżerskie Efektywność osobista Bez certyfikacji Dla członka zespołu Dla Program Managera Dla Project Managera Polski General
Zapisz się
Szczegóły szkolenia
Cena ustalana indywidualnie

szkolenia

Tworzenie efektywnego zespołu projektowego

Kompetencje miękkie są niezbędne by zrealizować skutecznie projekt w organizacji. Bez stworzenia zespołu projektowego, który rozumie stawiane przed nim cele oraz potrafi dobrze się komunikować, project manager nie osiągnie założonych rezultatów w wyznaczonym czasie i budżecie. Musi on również rozumieć mechanizmy związane z powstawaniem i zapobieganiem konfliktom w zespole, by zminimalizować ryzyka związane z ich wystąpieniem.

W trakcie szkolenia uczestnicy nauczą się rozumieć mechanizmy tworzenia i funkcjonowania zespołu, zarówno z perspektywy grupy jak i jednostki. Poszerzą wiedzę w zakresie komunikacji w zespole – różnych stylów, zasad, ale także planowania i najbardziej powszechnych błędów. Nauczą się również jak wyznaczać cele osobiste oraz grupowe by skutecznie motywować siebie i zespół do pracy.

Sprawdź terminy

WARUNKI ORGANIZACYJNE

Czas trwania projektu:

2 dni po 8 godzin szkoleniowych

Ilość godzin szkoleniowych:

16 godzin

Język:

polski

Materiały:

skrypt

Liczebność grupy:

do 15 osób

Otrzymaj program

CELE SZKOLENIA

Poznanie

Poznanie

etapów i mechanizmów budowania zespołu projektowego
Zdobycie

Zdobycie

praktycznej wiedzy z zakresu komunikacji w zespole projektowym
Zdobycie

Zdobycie

umiejętności skutecznego motywowania do pracy siebie i zespołu

KORZYŚCI PO SZKOLENIU

 Rozumiesz

Rozumiesz

mechanizmy funkcjonujące w zespole z perspektywy jednostki oraz grupy
Potrafisz

Potrafisz

zapobiegać konfliktom i kryzysom oraz je rozwiązywać
Wiesz

Wiesz

jak zarządzać zespołem by zrealizować projekt w organizacji

Punkty PDU: 16 | Punkty JAP: 16

Grupa docelowa

  • Kadra menedżerska i kierownicza przedsiębiorstw, urzędów i organizacji
  • Osoby, które prowadzą i zarządzają projektami lub w nich uczestniczą jako członkowie zespołów projektowych
  • Osoby, które chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania zespołem
  • Kierownicy projektów, którzy mają wdrożyć projekt w organizacji bez wsparcia osobnego zespołu projektowego, a jedynie korzystając z wsparcia osób zatrudnionych na różnych stanowiskach

Program szkolenia

Moduł 1

Definicja zespołu, etapy budowania zespołu, role w zespole

Moduł 2

Warunki niezbędne do współpracy w zespole, inicjowanie i rozwijanie relacji osobistych i zawodowych, tworzenie, wspieranie i promowanie kreatywnego myślenia

Moduł 3

Dobór członków do zespołu, diagnozowanie luk i nadwyżek kompetencyjnych, podejmowanie, wymuszanie i ocena decyzji, inicjowanie działań

Moduł 4

Style komunikacyjne członków zespołu projektowego, plan komunikacji, zasady komunikacji, najczęściej popełniane błędy w komunikacji

Moduł 5

Podejmowanie decyzji, wywieranie wpływu, zarządzanie pracą jednostek, coaching i mentoring

Moduł 6

W poszukiwaniu własnej motywacji, motywowanie zespołu, budowanie pewności siebie zespołu, wyznaczanie celów osobistych i grupowych

Moduł 7

Przewidywanie i zapobieganie konfliktom i kryzysom, identyfikowanie i analiza przyczyn konfliktów, rozwiązywanie konfliktów
Otrzymaj program

Terminy

Tworzenie efektywnego zespołu projektowego

  • Ustalane indywidualnie
  • 16h
  • Trenerzy pm2pm
  • PDU: 16 | JAP: 16
  • Szkolenie bez certyfikacji
Cena ustalana indywidualnie Umów szkolenie Zamów szkolenie
zamknięte